Původ názvů jednotek

Původ názvů jednotek

Odkud pochází názvy fyzikálních jednotek? Pojmenování měrných jednotek často pochází z řečtiny a latiny. V moderní době jednotky získávají svá jména na počest významných vědců.

Názvy jednotek jsou řazeny abecedně a seskupeny:

Jednotky SI

Podle čeho, nebo koho byly pojmenovány jednotky SI.

Základní jednotky

metr [m]
metrum (latin.); metron (řec.); metre (fra.).
Z historie metru.
kilogram [kg]
kilo + gramma (řec.); gramma (latin.); gramme (fra.).
Z historie kilogramu.
sekunda [s]
secundus (latin.); seconde (fra.); pars minuta secunda (latin.) = druhá malá část (latinský název dílu hodiny).
ampér [A]
André Marie Ampére (1775-1836) - francouzský matematik a fyzik.
kelvin [K]
William Thomson lord Kelvin (1824-1907).
kandela [cd]
candela (latin.); candela (fra.); svíčka.
mol [mol]
molekulargewicht (něm.) = molekulární hmotnost; poinds moléculaire - mole (fra.).

Odvozené jednotky

radián [rad]
radius (latin) = úhel.
steradián [sr]
stereos (řec. - pevný) + radius (latin. - úhel).
hertz [Hz]
Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) - německý fyzik.
newton [N]
Isaac Newton (1643-1727) - anglický matematik a fyzik.
pascal [Pa]
Blaise Pascal (1623-1662) - francouzský fyzik.
joule [J]
James Prescott Joule (1818-1889) - anglický fyzik.
watt [W]
James Watt (1736-1819) - skotský vynálezce.
coulomb [C]
Charles Auguste de Coulomb (1736-1806) - francouzský fyzik.
volt [V]
Alessandro Volta (1745-1827) - italský fyzik.
farad [F]
Michael Faraday (1791-1867) - anglický fyzik.
ohm [Ω]
Georg Simon Ohm (1787-1854) - německý fyzik.
siemens [S]
Ernest Werner von Siemens (1816-1892) - německý vynálezce.
weber [Wb]
Wilhelm Eduard Weber (1804-1891) - německý fyzik.
tesla [T]
Nicola Tesla (1856-1943).
henry [H]
Joseph Henry (1797-1878) - americký fyzik.
lumen [lm]
lumen (latin.) = světlo, lesk, třpyt.
lux [lx]
lux (latin.) = světlo.
becquerel [Bq]
Antoine Henri Becquerel (1852-1908) - francouzský fyzik.
gray [Gy]
Louis Harold Gray (1905-1965) - britský vědec.
sievert [Sv]
Rolf Maximilian Sievert (1896-1966) - švédský fyzik.

Doplňkové jednotky

decibel [dB]
Alexander Graham Bell (1847-1922) - americký audiolog skotského původu.
dobsonova jednotka [DU]
G. M. B. Dobson (1889-1976).

Jednotky systému CGS

Původ pojmenování jednotek CGS.

gal [Gal]
Galileo Galilei (1564-1642) - italský fyzik a astronom.
dyn [dyn]
dynamis (řec.) = síla.
erg [erg]
ergon (řec.) = práce.
poise [P]
Jean-Louis Marie Poiseuille (1799-1869) - francouzský fyzik.
stokes [St]
George Gabriel Stokes (1819-1903) - irský fyzik a matematik.
phot [phot]
photos (řec.) = světlo.
stilb [sb]
stilbo (řec.) = zářit, lesk.
biot [Bi]
Jean-Baptiste Biot (1774-1862) - francouzský fyzik a matematik.
franklin [Fr]
Benjamin Franklin (1706-1790) - americký vědec.
gauss [G]
Karl Friedrich Gauss (1777-1855) - německý matematik, fyzik, astronom a geodet.
kayser [K]
Heinrich Kayser (1853-1940) - německý fyzik.
maxwell [M]
James Clerk Maxwell (1831-1879) - skotský fyzik.
oersted [Oe]
Hans Christian Oersted (1771-1851) - dánský fyzik.
gilbert [Gb]
William Gilbert (1544-1603) - anglický fyzik.

Více informací: systém CGS.

Další jednotky

Původ pojmenování dalších, jinde neuvedených jednotek.

angström [Å]
Anders Jöns Angstöm (1814-1874) - švédský fyzik a astronom.
astronomická jednotka [au]
astronomical unit (ang.); astronomia (řec., latin.); unitas (latin. jednotka).
atmosféra [atm; at]
atmos (řec.) + sfera (řec.); atmosphaera (latin.).
atomová hmotnostní jednotka [u, amu]
atomic mass unit (ang.); atomus (latin.); atomos (řeč.) = neviditelný; massa (latin.) = objem, hmota; hmotnost; unitas (latin.) = jednotka.
bar [bar]
barys (řec.) = těžký.
barn [b]
barn (ang.) = stodola.
blondel
André Eugene Blondel (1863-1938) - francouzský fyzik.
clausius [Cl]
Rudolf Clausius (1822-1888) - německý fyzik.
curie [Ci]
Pierre Curie (1859-1906) - francouzský fyzikální chemik.
dalton
John Dalton (1766-1844) - britský chemik a fyzik.
debye
Peter Debye (1884-1966) - holandský chemik a fyzik.
delisleho stupeň
Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768) - francouzský astronom a kartograf.
den [d]
dies (latin.) = den.
dioptrie [D]
dioptron; dioptra (řec.).
einstein [E]
Albert Einstein (1879-1955) - německý fyzik.
elektronvolt [eV]
elektron (řec.) = jantar; Alessandro Volta (1745-1827) - italský fyzik.
eman
emano (latin.) = vytékat, řinout se.
eotvos [E]
Lorand Eötvös (1848-1919) - maďarský fyzik.
erlang [erl]
Agner Krarup Erlang (1878-1929) - dánský matematik.
fahrenheit [°F]
Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) - německý fyzik.
fermi [fm]
Enrico Fermi (1901-1954) - italský fyzik.
gaede [Gd]
Wolfgang Gaede (1878-1945) - německý fyzik.
gon [gon]
gonia (řec.) = úhel, roh.
guericke [Ger]
Otto von Guericke (1602-1686) - německý fyzik.
hartree
Douglas Rayner Hartree (1897-1958) - anglický fyzik a matematik.
hefnerova svíčka [HK]
Friedrich von Hefner Alteneck (1845-1904) - německý elektrotechnik.
hektar [ha]
hecto (deset) + area (latin.) = plocha.
hodina [h]
hora (latin.); hour (angl.).
jansky [Jy]
Karl Jansky (1905-1950) - americký fyzik.
jednotka X [xu]
Roentgenovy paprsky; paprsky X.
kalorie [cal]
calor (latin.) = teplota, teplo, horko.
lambert [la]
Johan Heinrich Lambert (1728-1777) - německý fyzik.
litr [l]
litra (latin.); litre (fra.).
mach [M; Ma]
Ernst Mach (1838-1916) - rakouský fyzik.
mel
melodia (latin.).
minuta [min]
minutus (latin.) = malý; pars minuta prima (latin.) = první malá část (latinský název dílu hodiny).
neper [Np]
John Napier (1550-1617) - skotský matematik.
nit [nt]
nitor (latin.) = záře, lesk; zářit; lesknout se.
oktáva
octo (latin.) = osm.
parsec [pc]
parallaxis + secundum; parallaxis (řec. paralaxa, úhel/rozdíl polohy); secundus (latin.).
piéze [pz]
piesij (řec.) = tlak.
planck
Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) - německý fyzik.
pond [p]
pondus (latin.) = váha, tíha.
rad [rd]
radiation absorbed dose (ang. radiační absorbovaná dávka).
rankine [°R]
William John Macquorn Rankine (1820-1872) - skotský inženýr a fyzik.
rayl [rayl]
Robert John Strutt, 4. baron Rayleigh (1875-1947) - anglický fyzik.
rayleigh [R]
John William Strutt, 3. baron Rayleigh (1842-1919) - anglický fyzik.
réaumur [°R]
René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757).
rem [rem]
roentgen equivalent man (ang.).
rok
annus (latin.).
rømerův stupeň
Ole Christensen Rømer (1845-1923) - dánský astronom.
röntgen [R]
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) - německý fyzik.
rutherford [rd]
Ernest Rutherford (1871-1937) - anglický fyzik původem z Nového Zélandu.
rydberg [Ry]
Johannes Robert Rydberg (1854-1919) - švédský fyzik.
sabin
Wallace Clement Sabine (1868-1919) - americký fyzik.
siegbahn
Karl Manne Georg Siegbahn (1886-1978) - švédský fyzik.
skot [sk]
skotea (řec.).
son
sonus (latin.) = zvuk, hlas, slovo.
stupeň Celsia
Anders Celsius (1701-1744) - švédský astronom, geodet a fyzik.
svedberg [S]
Theodor Svedberg (1884-1971) - švédský chemik, fyzik.
sverdrup
Harald Uulrik Sverdrup (1888-1957) - norský oceánograf a polárník.
světelný rok [ly]
light year (ang.).
talbot [lm.s]
William Henry Fox Talbot (1800-1877).
torr [Torr]
Evangelista Torricelli (1608-1647) - italský fyzik a matematik.
tuna [t]
tonne (fra.).
var [var]
voltampér.
Violleova svíčka [violle]
Jules Louis Gabriel Violle (1841-1923) - francouzský fyzik.
voltampér [VA]
Alessandro Volta (1745-1827) - italský fyzik; André Marie Ampére (1775-1836) - francouzský matematik a fyzik.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš