Agner Krarup Erlang

Agner Krarup Erlang

1. 1. 1878 - 3. 2. 1929

Agner Krarup Erlang se narodil 1. ledna 1878 v Dánsku (Lønborg). Jeho otec Hans Nielsen Erlang byl vesnický učitel. Agner Krarup Erlang měl o dva roky staršího bratra Frederika a dvě mladší sestry Marii a Ingeborg.

Agner Krarup Erlang byl prvním, kdo se vědecky zabýval problematikou telefonních sítí. Známý je tzv. Erlangův vzorec, který určuje poměr volajících, kteří se snaží dovolat v čase, kdy je síť používána (obsazená).

Agner Krarup Erlang nejdřív navštěvoval školu, kde působil jeho otec. Po ukončení základního vzdělání získal soukromého učitele. Ve 14 letech složil zkoušky na kodaňské univerzitě a získal zvláštní povolení vyučovat. Vrátil se domů a dva roky učil na otcově škole a pokračoval ve studiích (mj. francouzštinu a latinu). Později získal stipendium na kodaňské univerzitě, kde získal v roce 1901 magisterský titul (MA) v matematice, astronomii, fyzice a chemii.

V následujících sedmi letech Erlang učil na různých školách. Ačkoli nebyl špatný učitel, vždycky tíhl k vědecké práci. Erlang hodně cestoval (mj. Francie, Švédsko, Velká Británie) a navštěvoval galerie a knihovny. Erlang byl členem Dánské matematické společnosti. Tady se mohl setkávat s dalšími matematiky; někteří z nich byli členy Kodaňské telefonní společnosti. K této firmě Erlang nastoupil v roce 1908.

Erlang a telefonie

Agner Krarup Erlang začal pracovat na uplatnění teorie pravděpodobnosti na problémy telefonního provozu. V roce 1909 Erlang publikoval svou první práci Teorie pravděpodobnosti a telefonní konverzace. Zjistil, že telefonní hovory mají rozložení odpovídající Poissonovu rozložení. V začátcích svých výzkumů neměl Erlang žádné spolupracovníky.

V roce 1917 Erlang publikoval svou nejvýznamnější práci Řešení některých problémů v teorii pravděpodobnosti významných v automatické telefonní výměně. Dílo obsahuje vzorec pro ztrátové a čekací časy.

Díky pracím na teorii telefonního provozu se stal Erlang známým po celém světě. Erlangův vzorec pro pravděpodobnost ztráty přijal i British Post Office. Erlang se stal členem British Institution of Electrical Engineers.

Agner Krarup Erlang dělil svůj čas mezi práci a studium. Nikdy se neoženil a často pracoval pozdě do noci. Vlastnil rozsáhlou knihovnu s díly z oblasti matematiky, astronomie a fyziky. Erlang pracoval 20 let pro Kodaňskou telefonní společnost. Po celou dobu nebyl ani jednou nemocen. V lednu 1929 byl Erlang převezen do nemocnice, kde podstoupil břišní operaci.

Erlangův hrob

Agner Krarup Erlang - hrob na Sundby Kirkegard, Kodaň (foto Lars-Bo Bille Bossov)

Agner Krarup Erlang zemřel 3. února 1929 v dánské Kodani.

Jednotka erlang

Od roku 1944 byl 1 erlang používán jako jednotka telefonního provozu. Po skončení se erlang stal mezinárodní jednotkou.

Zdroje a souvislosti

Agner Krarup Erlang

Erlang byl jednotkou používanou pro měření telefonního provozu.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2004 Jiří Bureš