Nikola Tesla

Nikola Tesla

9. 7. 1856 - 7. 1. 1943

Nikola Tesla se narodil 9. července 1856 v Chorvatsku ve Smiljanu (tehdy součást Rakousko-Uherska). Studia začal Tesla na polytechnice v Grazu a pokračoval v Praze na univerzitě (studia ukončil v roce 1880). Nikola Tesla pracoval jako elektroinženýr v Budapešti, Německu a ve Francii.

Elektroinženýr Tesla byl skvělý vynálezce. Vynalezl mj. systémy využívající střídavý proud. Měl více než 100 US patentů na své vynálezy.

Tesla v USA

V roce 1884 odjel Nikola Tesla do USA, kde spolupracoval s T. A. Edisonem. Spolupráci ukončil v roce 1886; s Edisonem měli názorové rozdíly na využití střídavého proudu. Edison tehdy prosazoval proud stejnosměrný.

Později byli společně navrženi na Nobelovu cenu - Tesla odmítl.

Elektromotor

V roce 1888 Tesla objevil, že magnetické pole může rotovat, jestliže dvěma cívkami v pravém úhlu protéká střídavý proud. Teslovy patenty na elektromotor využívající tohoto principu zakoupila společnost Westinghouse.

Nikola Tesla - podpis

Teslův podpis

V roce 1891 se Tesla stal občanem USA.

Tesla - zapomenutý excentrik

Nikola Tesla byl schopný a plodný vynálezce. Ale chyběly mu podnikatelské schopnosti a často se zadlužoval. Zabýval se nákladnými vizionářskými projekty, které bylo obtížné uvést do praxe. Ve svých výzkumech se zabýval také přenosy vysokého napětí a komunikacemi. V pozdějším věku vedl Tesla excentrický život a mnoho jeho vynálezů upadlo v zapomnění.

Teslova vysokofrekvenční cívka

Nikola Tesla v laboratoři (1899)

Nikola Tesla se uchýlil do ústraní a zemřel poměrně chudý a zapomenutý 7. ledna 1943 v New Yorku.

Na jeho počest byla v roce 1956 pojmenována jednotka veličiny magnetická indukce.

Další informace

Nikola Tesla

Tesla [T] - jednotka veličiny magnetická indukce.

Objevy:

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš