Theodor Svedberg

Theodor Svedberg

30. 8. 1884 - 25. 2. 1971

Theodor Svedberg se narodil 30. srpna 1884 ve švédské obci Fleräng. Theodor Svedberg postupně studoval na škole v Köpingu, střední školu v Örebro a Gothengurgskou moderní školu (ukončil ji v roce 1903). Od ledna 1904 studoval na univerzitě v Uppsale. V roce 1905 zde Svedberg získal bakalářský titul a v roce 1908 doktorát filozofie.

V roce 1905 přijal Svedberg místo asistenta v Chemickém institutu v Uppsale. O dva roky později začal na uppsalské univerzitě přednášet fyzikální chemii. V roce 1912 byl Theodor Svedberg zvolen profesorem fyzikální chemie na univerzitě v Uppsale. Později zde byl ředitelem Institutu jaderné chemie Gustava Wernera.

Výzkum koloidů

Svedberg se zaměřil především na zkoumání koloidů a makromolekulárních sloučenin. Ve své disertační práci Studien zur Lehre von den kolloiden Lösungen (1908) vysvětlil nový způsob získávání koloidních částic a podal jasné důkazy platnosti Brownova pohybu (základ teorie položil Einstein a von Smoluchowski). Tím také dokázal existenci molekul. V další vědecké práci se Theodor Svedberg věnoval zkoumání fyzikálních vlastností koloidů (difůze, absorbce světla, sedimentace). Pro výzkumy sedimentace mu posloužila jím sestrojená ultracentrifuga, ve které lze zkoumat v roztoku obsažené velké molekuly (např. bílkoviny, karbohydráty a složité polymery).

Další výzkum

Později se Svedberg věnoval problematice nukleární chemie a radiobiologie. Zkoumal také zpracování fotografií  mj. se účastnil barevného fotografování gotické knihy Codex argenteus.

Během 2. světové války Svedberg vytvořil postup pro výrobu syntetického kaučuku.

Publikace

Theodor Svedberg publikoval např. tyto významné práce:

Ocenění

Theodor Svedberg byl oceněn celou řadou cen, např.:

Theodor Svedberg byl také členem mnoha institucí:

Život

Svedberg byl čtyřikrát ženatý:

Měl 12 dětí (6 synů a 6 dcer).

Svedberg navštívil mnoho laboratoří a měst: Německo (1908), Nizozemí a Francie (1912), Berlín (1913), Vídeň (1916), Londýn a Paříž (1920), Anglie a Dánsko (1922), USA a Kanada (1922-1923).

Theodor (The) Svedberg zemřel v roce 1971.

Theodor Svedberg

Svedberg [S] - jednotka veličiny čas.

Nobelova cena za chemii 1926.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2003 Jiří Bureš