Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm

16. 3. 1787 - 7. 7. 1854

Německý fyzik Georg Simon Ohm se narodil 16. března 1787 v rodině zámečnického mistra v Erlangenu v Německu (nedaleko Norimberku). Brzy mu zemřela matka. Jeho otec se o něj příkladně staral a dokonce se učil matematiku a fyziku, aby synovi pomohl při studiích. Georg Simon Ohm začal v roce 1805 studovat matematiku, fyziku a filozofii na univerzitě v Erlangenu. Kvůli nedostatku peněz studia po roce přerušil a začal ve Švýcarsku učit matematiku. V roce 1811 se Ohm na univerzitu vrátil a v roce 1813 studia ukončil. Ve svém životě trpěl Ohm nedostatkem finančních prostředků - jak při studiích, tak i při své činnosti jako středoškolského profesora. Podmínky pro vědeckou práci neměl ideální.

Od roku 1817 působil Ohm na gymnáziu v Kolíně nad Rýnem. Zde učinil Ohm své největší objevy. Škola byla na tehdejší dobu poměrně dobře vybavená. Ohm se zaměřil na oblast fyziky. Ohm byl ovlivněn objevem magnetických účinků elektrického proudu, který učinil Dán Hans Christian Oersted. V roce 1826 zveřejnil Ohm své poznatky v časopise Journal für Chemie und Physik.

Ohmův zákon

Ohmův zákon popisuje vztah mezi elektrickým napětím, odporem a proudem pro ustálený stejnosměrný proud:

U = R . I

Ohmův zákon zůstal mnoho let nepochopen a kritizován. Jednou z překážek byla také neexistence absolutní soustavy elektrických veličin. Dokonce ještě v roce 1876 zřídila British Association komisi pro ověření platnosti vztahu, který je dnes znám jako Ohmův zákon.

V letech 1833 - 1849 působil Ohm jako profesor fyziky na polytechnice v Norimberku, kde byl od roku 1839 rektorem.

Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm

Prvního významného ocenění se mu dostalo až v roce 1841 - Ohm obdržel vyznamenání od Londýnské Královské společnosti - Copleyovu medaili. V roce 1842 byl Georg Simon Ohm zvolen za člena Královské společnosti.

V roce 1849 byl Ohm povolán na mnichovskou univerzitu a tím se mu splnilo jeho velké přání. Georg Simon Ohm zde působil nejprve jako mimořádný profesor a od roku 1852 jako profesor řádný.

Ohmův hrob

Georg Simon Ohm - hrob na hřbitově Suedfriedhof, Mnichov
(foto Eugenii Katz)

Georg Simon Ohm zemřel 7. července 1854 v Mnichově ve věku 67 let.

Další informace

Georg Simon Ohm

Objevil tzv. Ohmův zákon, vztah mezi napětím, odporem a proudem (U = R . I).

Ohm [Ω] je od roku 1881 jednotkou veličiny elektrický odpor.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš