Rayl

Rayl
je jednotka zvukového odporu. Když zvukové vlny prochází hmotou, tlak zvukových vln působí na částice hmoty a způsobí, že se částice začnou pohybovat.
Zvukový odpor je poměr mezi tlakem a přírůstkem rychlosti.

Zvukový odpor

Zvukový odpor 1 rayl je, když jednotka tlaku vyvolá změnu jednotky rychlosti.

V MKS soustavě jednotek je 1 rayl roven 1 pascal sekundě na metr [Pa.s/m], popř. 1 newton sekunda na meter krychlový (N.s/m3).

Někdy je označení rayl použito u CGS jednotky - 1 dyne sekunda na centimetr krychlový (dyn.s/cm3). 1 rayl (CGS) = 10 rayl (MKS).

Původ jména rayl

Jednotka rayl je pojmenovaná po anglickém fyzikovi Robertu Johnu Struttovi (4. lord Rayleigh) (1875-1947).

Rayl

Jednotka zvukového odporu CGS soustavy.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš