Evangelista Torricelli

Torricelli

15. 10. 1608 - 25. 10. 1647

Italský fyzik Evangelista Torricelli se narodil 15. října 1608 ve Feanze. Byl sirotek, kterého vychovával jeho strýc, učený mnich. Torricelli byl nejnadanějším žákem G. Galileiho (později se stal jeho nástupcem v úřadu dvorního matematika na dvoře velkovévody toskánského).

Kapaliny

Evangelista Torricelli zkoumal účinky zemské tíže na kapaliny. Pro rychlost výtoku otvorem ve stěně nádoby v hloubce h pod hladinou nalezl vztah, podobný jako platí pro rychlost volného pádu po uražení dráhy h.

1641 - první ucelené základy hydrodynamiky lze nalézt v Torricelliho díle Trattato del moto.

Torricelli

Evangelista Torricelli

Atmosférický tlak

Jako druhou etapu Torricelliho vědeckého zájmu můžeme označit pokusy s atmosférickým tlakem vzduchu. Torricelli zavrhl aristotelovský pojem horror vacui a zavedl označení atmosférický tlak vzduchu. Proslulý pokus s trubicí naplněnou rtutí a pak převrácenou vyvolal řadu otázek a zdaleka ne všichni byli o vzduchoprázdnu nad rtuťovým sloupcem přesvědčeni. Aristoteliky, ale i příznivce Descarta, pokus nepřesvědčil a ti stále tvrdili, že v uzavřeném prostoru nad rtutí cosi je, "neboť sklo má velmi jemné póry, jimiž mohou pronikat paprsky světla, magnetu a jiné velmi drobounké částečky hmoty". V této době definitivně padl názor na vzduch jako bezhmotnou a beztížnou substanci ve smyslu antického učení o čtyřech živlech.

1644 - Evangelista Torricelli vynalezl rtuťový barometr.

Torricelli a matematika

Torricelli nepreferoval pouze jednoduchou empirii. Velice dobře ovládal také matematiku. Ve své knize Quadratura parabolae et Solido hyperbolico acuto podrobně popisuje vlastnosti kuželoseček a uvádí analytické řešení i takových případů, jakými je vedení tečny v bodě paraboly.

Torricelli se také pokoušel o konstrukci rtuťového teploměru.

Evangelista Torricelli zemřel 25. října 1641 ve Florencii.

Souvislosti

Torricelli

Torr stará jednotka veličiny tlak.

Důkaz existence tlaku vzduchu.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš