Karl Friedrich Gauss

Obraz: Karl Friedrich Gauss

30. 4. 1777 - 23. 2. 1855

Německý matematik, fyzik, astronom a geodet Karl Friedrich Gauss se narodil 30. dubna 1777 v Braunschweigu v chudé rodině a už jako dítě na sebe upozornil počtářským nadáním. Známý je jeho rychlý součet čísel od 1 do 100 a to tak, že sestavil 50 párů čísel, která mají součet 101 (1+100, 2+99, 3+98 atd.). Podporován vévodou z Brunšviku odešel Gauss v roce 1795 studovat na univerzitu v Göttingenu. V roce 1798 odtud odešel zpět do Brunšviku, kde získal o rok později titul.

V roce 1801 vydává Gauss dílo Disquisitiones Arithmeticae.

Gaussuv podpis

Karl Friedrich Gauss - podpis

9. 10. 1805 se Gauss oženil s Johannou Ostoff. O dva roky později opouští po smrti vévody z Brunšviku město a přebírá místo ředitele observatoře v Göttingenu. V roce 1808 umírá Gaussův otec a o rok později i Gaussova žena po porodu jejich 2. syna, který zemřel krátce poté. O rok později se Gauss znovu oženil s přítelkyní jeho zemřelé ženy Minnou.

Pohyb nebeských těles

V roce 1809 Gauss vydává své další dílo Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium, které pojednává o pohybu nebeských těles, ve kterém mj. popisuje výpočet předpokládané oběžné dráhy planet.

Ve dvacátých letech 19. století věnoval Gauss svou pozornost geodetice.

Obraz: Karl Friedrich Gauss

Karl Friedrich Gauss, 1828

Gauss - kníže matematiky

V dobách své slávy byl nazýván knížetem matematiky. Vynalezl matematickou metodu nejmenších čtverců.

Od roku 1832 spolupracoval s Weberem na výzkumu zemského magnetismu. Na univerzitě v Göttingenu s kolegou Weberem sestrojil elektromagnetický telegraf.

Gauss založil první absolutní soustavu fyzikálních jednotek. Známý je také Gaussův zákon elektrostatiky.

Gaussova věta [17]

Tok intenzity elektrostatického pole N libovolnou uzavřenou plochou obklopující elektrický náboj se rovná podílu tohoto náboje a permitivity vakua.

N = Q / (4πε0)∫ω(S) dω=Q/ε0

Karl Fiedrich Gauss - hrob

Karl Fiedrich Gauss - hrob v Göttingenu

Karl Friedrich Gauss zemřel 23. února 1855.

Souvislosti

K. F. Gauss

Gauss - jednotka veličiny magnetická indukce.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš