MKS systém

Metrické systémy

Snahou vědců bylo zjednodušit svá měření, výpočty a komunikaci mezi svými kolegy po celém světě. Existovaly dva základní směry, jaký systém zavést: vědci pracující v laboratořích užívali "malé" jednotky (centimetry, gramy); vědci pracující "venku" naopak potřebovali větší míry (metry, kilogramy). Od těchto základních jednotek pak byly odvozeny jednotky pro ostatní veličiny (např. síla, tlak, práce, výkon apod.). Vznikly tak dva metrické systémy CGS (centrimetr, gram, sekunda) a MKS (metr, kilogram, sekunda).

MKS systém

Systém byl zaveden v roce 1889 organizací BIPM (Bureau of Weights and Measures). Ve 20. století se začal tento systém užívat více než starší CGS systém. Systém MKS je založen na používání jednotky metr pro měření délky, jednotky kilogram pro měření hmotnosti a jednotky sekunda pro měření času.

V MKS systému se násobky a díly odvozují pomocí násobků a podílů 10, což výrazně ulehčuje práci oproti nemetrickým systémům (např. FPS).

Tabulka uvádí některé jednotky MKS systému:
MKS jednotka Veličina
ampér (A)elektrický proud
coulomb (C)elektrický náboj
farad (F)kapacita
henry (H)indukčnost
joule (J)práce, energie
kelvin (K)teplota
kilogram (kg)hmotnost
metr (m)délka
metr za sekundu (m.s-1)rychlost
metr za sekundu na druhou (m.s-2)zrychlení
newton (N)síla
ohm (Ω)odpor
pascal (Pa)tlak
sekunda (s)čas
tesla (T)magnetická indukce
volt (V)elektromagnetické napětí
weber (W)magnetický indukční tok
watt (W)výkon

Jednotky SI

Systémy (CGS a MKS) v roce 1960 nahradil systém jednotek SI.

Měrné systémy

Vedle nyní platného systému SI byly používány také další systémy. Jedním z nich byl metrický MKS systém.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš