Rudolf Julius Emanuel Clausius

Rudolf Julius Emanuel Clausius

2. 1. 1822 - 24. 8. 1888

Rudolf Julius Emanuel Clausius se narodil 2. ledna 1822 v Koslinu (Prusko, nyní Koszalin v Polsku). Pocházel z 18 dětí učitelské rodiny. V roce 1840 začal studoval berlínskou univerzitu (historie, matematika, fyzika). V roce 1848 získává Clausius doktorát za disertační práci o odrazu světla v atmosféře (snažil se mj. vysvětlit modrou barvu oblohy a původ barvy červánků).

Clausius byl především učitelem. V letech 1855 - 1867 působil jako profesor na Politechnic Institute v Zurichu, poté v letech 1867 - 1869 na univerzitě ve Würzburgu a od roku 1869 v Bonnu.

Ve své době patřil k nejlepších německým fyzikům. V roce 1868 byl Clausius zvolen členem Královské společnosti. V roce 1879 získal Copleyovu medaili.

Entropie

Clausius je považován za zakladatele termodynamiky. Roku 1865 zavedl pojem entropie.

Clausius autor

Rudolf Clausius publikoval několik vědeckých prací mj.:

Podpis

Clausiův podpis

Rudolf Clausius se v roce 1858 oženil s Adelheid Rimpamovou, která zemřela v roce 1875 při porodu. Podruhé se oženil v roce 1886 (Sophie Stacková).

Hrob

Rudolf Emanuel Clausius - hrob na hřbitově Alter Friedhof, Bonn
Foto Kaoru Harada

Rudolf Julius Emanuel Clausius zemřel 24. srpna 1888 v Bonnu.

Další informace

Jednotka clausius

Clausius byl jednotkou entropie.

R. J. E. Clausius

Zakladatel termodynamiky. Zavedl pojem entropie.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš