Lorand Eötvös

Lorand Eötvös

27. 7. 1848 - 8. 4. 1919

Maďarský fyzik Lorand Eötvös se narodil 27. července 1848 v Pešti. Byl synem spisovatele J. Eötvöse. Lorand Eötvös byl jedním z nejvýznamnějších maďarskských vědců.

Lorand Eötvös studoval nejprve práva. V roce 1867 Eötvös studia práv opouští a pokračuje ve studiích matematiky, fyziky a chemie na univerzitě v Heidelbergu, kde byli jeho profesory mj. Bunsen, Helmholz a Kirchhoff. V roce 1870 zde získal titul Ph.D. Následovala studia v Königsbergu. Po návratu do Maďarska (1871) získal doktorát.

Podpis Loranda Eötvöse

Lorand Eötvös - podpis

Od roku 1873 byl Eötvös členem Maďarské akademie věd. V letech 1889 - 1905 byl jejím předsedou. Od roku 1878 vedl Lorand Eötvös Institut experimentální fyziky.

Gravitace

Silně ho ovlivnil Galileo Galilei. Lorand Eötvös se stal v roce 1878 profesorem teoretické fyziky. V letech 1876 - 1886 zkoumal kapilaritu.

Hlavním oborem jeho výzkumu byla gravitace. V roce 1888 Eötvös vyvinul Eötvösovo kyvadlo a v roce 1906 objevil torzní rovnováhu.

Eötvös je spojován se založením nové vědy - geofyziky.

V roce 1885 Lorand Eötvös založil Maďarskou společnost pro matematiku. Významně se podílel na zlepšení úrovně maďarského školství. Krátkou dobu (1894 - 1895) byl Eötvös ministrem náboženství a školství.

Za svého života byl Lorand Eötvös uznávanou osobností maďarské i mezinárodní vědy. V roce 1909 získal v Göttingenu Beneckeho cenu za svá měření gravitace. V roce 1911 obdržel Eötvös čestné doktoráty Královské pruské akademie věd, Jagelonské univerzity v Krakově a Norské královské univerzity.

Eötvös sportovec a fotograf

Eötvös se nezaměřoval jen na vědu. Často říkával, že je pyšnější na své sportovní úspěchy než na své vědecké objevy. Eötvös byl vášnivým horolezcem a je po něm dokonce pojmenovaná hora v Dolomitech.

Lorand Eötvös rád fotografoval. Pořídil stovky stereoskopických snímků ze svých expedic.

Lorand Eötvös - hrob

Hrob Loranda Eötvöse - hřbitov Kerepesy

Lorand Eötvös prožil celý život v Budapešti, kde také 8. dubna 1919 zemřel. Po jeho smrti bylo mnoho institucí pojmenováno jeho jménem (např. Eötvös Loránd University).

Další zdroje

L. Eötvös

Eötvös [E]
(eotvos) jednotka změny tíhového zrychlení.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš