Jules Louis Gabriel Violle

Fotografie není k dispozici

16. 11. 1841 - 12. 9. 1923

Francouzský fyzik Jules Louis Gabriel Violle se narodil 16. listopadu 1841 v Langres.

Violle absolvoval pařížskou École Normale Supérieure. Od roku 1883 Violle učil na lyonské univerzitě. Od roku 1891 učil na École Normale Supérieure a následně na pařížské Conservatoire des Arts et Métiers.

Přírodovědná měření

Na hoře Mont Blanck provedl v roce 1875 první výškové měření solární konstanty. Violle studoval gejzíry, původ krupobití. Prováděl atmosférická pozorování pomocí balonových sond.

Fotometrie

V roce 1881 Violle navrhl fotometrickou jednotku violle (violleův standard), která sloužila pro měření vysokoteplotního vyzařování. Do té doby byly jednotky svítivosti stanoveny podle použitých lamp (svíček). Violle využil poznatku, že hodnota záření, které vychází z definovaného povrchu rozžhaveného tělesa, závisí na jeho složení a teplotě. Pro svou jednotku veličiny svítivost použil platinu, která má dostatečně vysoký bod tání a dobrou stabilitu při vysokých teplotách. Jednotka byla přijata na jednání International Commission v roce 1884.

Pro měření intenzity slunečního záření sestrojil aktinometr.

Aktinometr

Aktinometr (Ducretet á Paris)

Violle určil body tání paladia, platiny a zlata.

Jules Louis Gabriel Violle zemřel 12. září 1923 ve Fixin.

Další informace

Jules Violle - Encyclopædia Britannica.

Jules Louis Gabriel Violle

Violleova svíčka - jednotka veličiny svítivost.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2004 Jiří Bureš