Anders Celsius

Anders Celsius

27. 11. 1701 - 25. 4. 1744

Švédský astronom, geodet a fyzik Anders Celsius se narodil 27. listopadu 1701. Jeho otec (Nils Celsius) byl profesorem astronomie a děd (Magnus Celsius) byl matematikem. Téměř celý život Celsius prožil v rodném městě Uppsala.

Celsius astronom

Anders Celsius byl profesorem astronomie na uppsalské univerzitě (1730-1744). Roku 1741 Celsius založil v Uppsale astronomickou observatoř.

Observatoř

Celsiova observatoř (rytina Fredrik Akrel 1769)

V letech 1732-1735 Celsius navštívil významné observatoře v Německu, Itálii a Francii. Za svého pobytu v Norimberku (1733) publikoval svých 316 pozorování polární záře z let 1716-1732.

Geodetická výprava

Celsius se zúčastnil geodetické výpravy do Laponska (1736) organizované francouzskou akademií věd. Výprava měla za cíl změřit poledníkový oblouk (v té době se právě upřesňovaly názory na tvar Země).

Celsiova teplotní stupnice

V roce 1742 navrhl Celsius teplotní stupnici. Celsiova desítková teplotní stupnice se ukázala natolik výhodná pro praxi, že odolala i náporu soustavy SI (°C není jednotkou SI).

Celsius stanovil pro var vody 0 °C a pro tání ledu 100 °C. Stupnici rozdělil na 100 dílů. Stupnici v roce 1745 "otočil" do dnešní podoby botanik Linné.

Měření tepla

V roce 1742 uveřejnil Celsius své nejproslulejší dílo, spis o měření tepla Pozorování o dvou neměnných stupních na teploměru.

V letech 1725-1744 byl Anders Celsius tajemníkem Královské společnosti věd v Uppsale.

Gamla kostel

Kostel v Gamla Uppsala, kde je pohřben Anders Celsius

Anders Celsius zemřel 25. dubna 1744 v rodné Uppsale na tuberkulózu.

Další informace

Anders Celsius

Vytvořil desítkovou teplotní stupnici.

°C je jednotkou teploty.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš