Neper [Np]

Neper [Np]
je jednotka vyjadřující poměr dvou čísel ve formě přirozeného logaritmu.

V telekomunikacích je neper [Np] jednotkou používanou pro vyjádření poměrů jako je zisk, ztráta a dalších poměrných hodnot. Jméno jednotky neper je odvozeno ze jména John Napier (1550 - 1617), vynálezce algoritmů.

Neper a bel

Jednotka neper je analogická k jednotce bel. Jednotka bel je odvozena od základu 10; neper používá základ e (2,71828).

1 neper [Np] = 8,685 89 dB

, kde 8.686 = 20/(ln 10).

Hodnota v jednotkách neper [Np] je určena takto:

Np = ln(x1 / x2)

, kde x1 a x2 jsou hodnoty dané veličiny.

Neper je často používán k vyjádření poměrů napětí a proudů zatímco belje používán pro vyjádření výkonu.

Podobně jako bel (decibel) je také neper bezrozměrná jednotka.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš