Anders Jonas Ångström

Angström

13. 8. 1814 - 21. 6. 1874

Švédský fyzik a astronom Anders Jonas Angström se narodil 13. srpna 1814 v rodině venkovského pastora v Lögdö.

Angström - atomová spektra

Na univerzitě v Uppsale studoval Angström fyziku. V roce 1839 získal doktorát a od roku 1858 tam působil jako profesor. Angström se zabýval především studiem atomových spekter. Zkoumal sluneční spektrum - zjistil přítomnost vodíku na Slunci. Angström také pozoroval na observatoři v Uppsale polární záři (aurora borealis) a popsal její spektrum.

V roce 1867 byl Angström jmenován tajemníkem Královské vědecké společnosti v Uppsale. V roce 1870 se stal Anders Jonas Angström členem londýnské Královské společnosti. V roce 1872 mu byla od Královské společnosti udělena prestižní Rumfoldova medaile.

Anders Jonas Angström zemřel 21. června 1874 v Upsalle.

Další zdroje

Časté překlepy: Angstrem, Angstém, Angstrom, Anstrem, Anstrom, Andrs, Jens, Jons.

Ångström

Ångström byl jednotkou veličiny délka.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš