Max Paul Wolfgang Gaede

Wolfgang Gaede

25. 5. 1878 - 28. 6. 1945

Německý fyzik Max Paul Wolfgang Gaede se narodil 25. května 1878 v Lehe (nyní součást města Bremerhaven). V letech 1897 - 1901 studoval Gaede na univerzitě ve Freiburgu.

Do roku 1907 byl Gaede na freiburgské univerzitě škole asistentem profesora Himstedta. V roce 1907 založil Technicko-fyzikální institut ve Freiburgu.

V roce 1912 vynalezl Gaede molekulární vývěvu.

Od roku 1913 byl Wolfgang Gaede profesorem na univerzitě ve Freiburgu. V roce 1919 se stal profesorem a ředitelem fyzikálního institutu v Karlsruhe.

Wolfgang Gaede

Max Gaede 1917 (39 let)

Difúzní vývěva

Dr. Wolfgang Gaede je známý především vynálezem olejové difúzní pumpy (1915).

Olejová difúzní vývěva začala vznikat v roce 1913. Difúzní vývěva umožnila vytvoření vysokého vakua pomocí difúze. Nádoba, ve které se tvoří vakuum je připojena k vývěvě přes porézní stěnu (membránu). Otvory v membráně jsou tak jemné, že jsou menší než průměrná střední volná dráha molekul plynu. Prostor na druhé straně membrány je vyplněn výpary rtuti nebo olejovými výpary (musí zde být minimum vzduchu).

Wolfgang Gaede zemřel 28. června 1945 v Mnichově.

Wolfgang Gaede

Jednotka gaede [Gd].

Difúzní vývěva.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš