Jean Baptiste Biot

Jean Baptiste Biot

21. 4. 1774 - 3. 2. 1862

Francouzský fyzik a matematik Jean Baptiste Biot se narodil 21. dubna 1774 v Paříži. Nejprve studoval na College Loius-le-Grand. Pak vstoupil Biot do armády. V roce 1797 se stal Jean Baptiste Biot profesorem matematiky na Ecole Centrale v Beauvais a roku 1800 profesorem matematické fyziky na Collège de France v Paříži. Roku 1803 byl Biot přijat za člena Akademie věd. V roce 1809 byl jmenován profesorem fyzikální astronomie na fakultě společenských věd.

Biotovy zákony

zákony vztahující se k rotační polarizaci:

  1. Stočení je úměrné tloušťce prošlé vrstvy.
  2. Stočení ve stejné pravotočivé a levotočivé látce se liší jen znaménkem.
  3. Stočení způsobené několika vrstvami se algebraicky sčítá.
  4. Stáčivost klesá s rostoucí vlnovou délkou světla (s druhou mocninou).

[14]

Podpis

Biotův podpis

Biotovy matematické výzkumy zahrnovaly široké spektrum matematických témat. Jeho výzkumy znamenaly pokrok pro astronomii, elektromagnetismus, optiku, zkoumání tepla atd. Ve spolupráci se Savartem objevil, že intenzita magnetického pole vyvolaného elektrickým proudem protékajícím vodičem je nepřímo úměrná vzdálenosti od vodiče (tzv. Biot-Savartův zákon). Tento objev je jeden ze základů moderní elektromagnetické teorie.

Biot-Savartův-Laplaceův zákon

Ve statickém magnetickém poli je křivkový integrál magnetické intenzity H podél uzavřené křivky ohraničující proud I úměrný velikosti tohoto proudu

dH=I.(dl x r0)/(4π.r2) [14]

Za výzkumy polarizace světla, které prochází různými roztoky mu byla Královskou společností udělena Rumfordova medaile.

Jean Baptiste Biot

Jean Baptiste Biot (foto Library of Congress)

Významným dílem byl Memoire sur la figure de la terre (1827), ve kterém Biot vysvětluje tvar Země.

Jean Baptiste Biot zemřel 3. února 1862 v Paříži.

Zdroje a další informace

Jean Biot

1 biot [Bi] byl jednotkou elektrického proudu (CGS systém).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš