John William Strutt, baron Rayleigh

John William Strutt, 3. baron Rayleigh

12. 11. 1842 – 30. 6. 1919

John William Strutt, třetí baron Rayleigh se narodil 12. listopadu 1842 v Langford Grove, Maldon, Essex (Velká Británie). John William Strutt Rayleigh se narodil v rodině šlechtice Johna Jamese Strutta. Jako dítě byl John William Strutt slabé fyzické konstituce a byl často nemocný.

John William Strutt Rayleigh studoval v letech 1861 - 1865 na Trinity College v Cambridgi.

V roce 1871 se J. W. Strutt Rayleigh oženil s Evelyn, sestrou budoucího premiéra, hraběte Balfoura. Měli spolu tři syny.

Opakované silné záchvaty revmatické horečky v roce 1872 přiměly Strutta strávit zimu v Egyptě a Řecku. Rok poté zemřel jeho otec a John William Strutt, baron Rayleigh se ujal správy rodinného majetku.

V roce 1879 se stal Strutt Rayleigh profesorem experimentální fyziky a ředitelem Cavendishovy Laboratoře jako nástupce James Clerk Maxwella. V roce 1884 opustil Cambridge a vrátil se na své venkovské sídlo Terling v Essexu, aby zde pokračoval v experimentech. V letech 1887 až 1905 byl profesorem přírodních věd v Britském královském institutu.

Výzkum

J. W. Strutt Rayleigh se nejprve zabýval optikou a kmitáním. Později zkoumal zvuk, vlnovou teorii, barevné vidění, elektrodynamiku, elektromagnetismus, rozptyl světla, proudění kapalin, hydrodynamiku, hustotu plynů, viskozitu a také fotografii. Jeho precizní experimenty vedly k ustanovení standardů odporu, napětí a elektromagnetické síly. Jeho pozdější práce se zaměřila na elektromagnetismus. V roce 1894 objevil s W. Ramsayem plyn argon.

Rayleigh učitel

Strutt Rayleigh byl skvělý učitel. Navrhl systém praktické výuky v Cambridge. V letech 1877 - 1878 Rayleigh vydal dvousvazkové dílo Teorie zvuku (Theory of Sound). V letech 1889 - 1920 vydal šestidílné dílo Vědecké přednášky (Scientific Papers). Přispíval také do Encyklopedie Britannica (Encyclopaedia Britannica).

John William Strutt, baron Rayleigh byl od roku 1873 člen Královské společnosti, kde působil v letech 1885 - 1896 jako tajemník a v letech 1905 - 1908 jako president. V roce 1904 se stal laureátem Nobelovy ceny za fyziku. Získal také mnoho dalších vědeckých cen.

John William Strutt, baron Rayleigh zemřel 30. června 1919 ve Withamu v anglickém hrabství Essex.

Zdroj: Nobel e-museum.

John William Strutt, 3. baron Rayleigh

John William Strutt, baron Rayleigh získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1904 za výzkum hustoty vzácných plynů a s tím související objev argonu.

Rayleigh [R] - CGS jednotka světelné intenzity používaná v astronomii a fyzice.

Robert John Strutt, 4. baron Rayleigh

Rayl - jednotka zvukového odporu.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš