Ernst Mach

Ernst Mach

Ernst Mach, 1900

18. 2. 1838 - 19. 2. 1916

Ernst Mach a Morava

Fyzik a filozof Ernst Mach se narodil 18. února 1838 v Chrlicích u Brna. Prarodiče z matčiny strany sloužili v arcibiskupském zámku, kde se Ernst narodil. Mach byl nadané dítě, ale měl problémy s klasickými jazyky - Ernst Mach začal v devíti letech studovat gymnázium, ale nedokončil je. Úspěšně ale ukončil studia na piaristickém gymnáziu v Kroměříži. Od roku 1855 studoval Mach na univerzitě ve Vídni (matematika, fyzika, filozofie). V roce 1860 získal doktorát a po habilitaci zde působil jako soukromý docent.

Ernst Mach a Praha

V letech 1864 - 1867 přednáší Mach v Grazu matematiku, fyziku, fyziologii a psychologii. V letech 1867 - 1895 zastává místo profesora experimentální fyziky na univerzitě v Praze (od r. 1879 rektor univerzity). Mach se setkal s Purkyněm a Palackým. V Praze Mach mj. zkoumal zrakové a sluchové vnímání. Zkoumal šokové vzduchové vlny způsobené rychle letícími projektily. Působení Macha v Praze bylo ovlivněno narůstajícím českým nacionalizmem a antisemitismem (Mach sám nebyl Žid, ale měl mnoho židovských přátel). Od roku 1895 působí Ernst Mach ve Vídni jako profesor induktivní filozofie.

Podpis Ernsta Macha

Ernst Mach - podpis

Sjednocení vědních oborů

Enrst Mach se vedle fyziky a filozofie věnoval také chemii, fyziologii a psychologii. Mach byl také zkušeným experimentátorem. Snažil se o sjednocení různých vědních oborů. Mach se snažil o vybudování oboru zvaného psychofyzika. Psychofyzika měla vysvětlovat vztah mezi fyzikálními podněty a smyslovými počitky. V roce 1883 Mach vydává knihu Die Mechanik in ihrer Entwicklung (Mechanika ve svém vývoji), ve které kritizuje newtonovské pojetí fyziky. Mach ale kritizuje také teoretickou fyziku, protože zastával názor, že je neplodná a jde mimo hranice vnímání.

Mach odmítal také atomistickou teorii a považoval ji za výplod teoretické fyziky. Podle Macha byl atom pojmem pro něco nedefinovatelného pomocí počitků, o něco co komplikuje vysvětlování mnoha jevů.

Nemocný Mach

Od roku 1898 musí Mach čelit vážnému zhoršení svého zdravotního stavu, které vede až k paralýze poloviny těla. Přesto pokračuje v publikování a v navrhování experimentů. Začátek 20. století narůstá kritika Machovy práce a to i z řad jeho dřívějších zastánců, mezi které patřili např. Albert Einstein a Max Planck.

Enst Mach zamřel 19. února 1916 v německém Vaterstettenu.

Další zdroje

Ernst Mach

Machovo číslo - poměr rychlosti tělesa a rychlosti zvuku.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš