Antoine Henri Becquerel

Becquerel

15. 12. 1852 - 25. 8. 1908

Francouzský fyzik Antoine Henri Becquerel se narodil se 15. prosince 1852 v Paříži. Jeho otec (profesor aplikované fyziky Alexander Edmond Becquerel) i dědeček (člen Královské společnosti Antoine-César Becquerel) byli předními francouzskými fyziky.

Becquerel studoval na Lycée Louis-le-Grand (lyceum Ludvíka Velikého) a od roku 1872 na pařížské polytechnice École Polytechnique a o dva roky později na École Nationale des Ponts et Chaussées (Škola mostů a silnic). Později se Henri Becquerel specializoval na stavbu silnic a mostů. V roce 1877 zakončil studia získáním inženýrského diplomu.

Becquerelovým hlavním zájmem zůstala fyzika. Zabýval se optikou (polarizace světla, infračervené světlo, absorpce světla v krystalech).

Podpis

Becquerelův podpis

V roce 1874 si Becquerel vzal dceru profesora Polytechnické školy Lucii Jaminovou. Za čtyři roky se jim narodil syn Jean.

V roce 1888 získal Antoine Henri Becquerel doktorský titul docteur-ès-sciences. V roce 1889 byl zvolen za člena francouzské Akademie věd. V roce 1900 se Becquerel stal důstojníkem Čestné legie.

V roce 1890 se Becquerel znovu oženil a vzal si Louise Désirée Lorieux.

Přirozená radioaktivita

V roce 1895 se Becquerel stal profesorem fyziky na polytechnice v Paříži. Zde učinil svůj nejvýznamnější objev. Při studiu fluorescence uranových solí roku 1896 Antoine Henri Becquerel objevil přirozenou radioaktivitu.

Fotografická deska

Fotografická deska ovlivněná radioaktivitou

Becquerel zjistil změny fotografické desky, která přišla do styku s uranovými solemi bez přístupu světla. Usoudil, že z uranových solí vychází neviditelné záření. Objev publikoval 2. března 1896. Za objev přirozené radioaktivity obdržel Becquerel v roce 1900 Rumfordovu medaili.

Nobelova cena

V roce 1903 spolu s manželi Curieovými dostal Becquerel Nobelovu cenu za fyziku za zkoumání radiačních jevů.

V roce 1908 byl Becquerel zvolen stálým tajemníkem Académie des Sciences.

Antoine Henri Becquerel zemřel 25. srpna 1908 v Le Croisic.

[2], [12]

Další informace

Becquerel

Becquerel [Bq] - jednotka aktivity.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš