Galileo Galilei

Obraz: Galileo Galilei

15. 2. 1564 - 8. 1. 1642

Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v italském městě Pisa. V roce 1572 se rodina přestěhovala do Florencie, ale Galilei zůstává ještě 2 roky v Pise. Mladý Galileo Galilei pobýval v klášteře. Vstup do řádu se nezamlouval jeho otci, který chtěl mít z Galilea lékaře. V roce 1581 poslal otec Galilea zpět do Pisy studovat medicínu. Galileo si ale vybíral hlavně přednášky, které jej zajímaly. Chtěl se stát vědcem. Otec byl silně proti. V roce 1585 Galilei ze školy odešel - nedokončil ji. Pokračoval ale ve studiích matematiky (v roce 1586 napsal svou první knihu La Balancitta).

V roce 1589 byl Galileo Galilei jmenován do čela katedry matematiky na univerzitě v Pise. Místo nebylo zvlášť dobře placené. A tak Galilei roku 1592 přijal místo profesora matematiky na univerzitě v Padově, kde zůstal dalších 18 šťastných let. V té době taky začal pochybovat o Aristotelově představě o fungování vesmíru.

V Padově navázal dlouholetý vztah s Mariou Gambra, se kterou měl 2 dcery a syna. Kvůli špatné finanční situaci se ale nikdy nevzali.

Galilei astronom

Galileo Galilei získal informace o dalekohledech vyráběných v Holandsku. V roce 1609 Galilei představil senátu v Benátkách svůj vylepšený dalekohled - perspicillum - s osminásobným zvětšením. Předpokládal jeho komerční a vojenské využití. Galileo Galilei ale také svůj dalekohled obrátil směrem k obloze.

Dalekohled

Galileiho dalekohled - replika (foto: Museum Victoria Australia)

V roce 1610 Galileo Galilei postavil dalekohled s třicetinásobným zvětšením, pomocí kterého uskutečnil mnoho významných pozorování, která popsal v knize Siderus Nuncius. Objevil čtyři měsíce Jupitera, prstence planety Saturn, fáze Venuše (to byl mj. další důkaz platnosti Koperníkových tezí) a krátery a hory na Měsíci. O rok později Galileo Galilei objevil sluneční skvrny.

V roce 1610 opouští Galileo Galilei místo na univerzitě v Padově a stává se hlavním matematikem na univerzitě v Pise. Je slavný. Je matematikem a filozofem velkovévody Toskánského. Stává se členem Accademia dei Lincei (od té doby se označoval jako Galileo Galilei Linceo).

Gravitace

Ze známé šikmé věže Galilei házel kameny o nestejné hmotnosti, aby vyvrátil mylnou představu o tom, že těžší předměty padají rychleji. Galilei měl za to, že v blízkosti povrchu mají tělesa konstantní zrychlení vertikálního směru.

V roce 1632 vydal Galileo Galilei dílo Dialogo, které vzápětí papež Urban VIII. zakázal:

Dialogo

Galileo Galilei - Dialogo

Dialogo je psáno formou rozhovoru zastánce Aristotelova pohledu na vesmír (aristotelsko-ptolemaiovský) a pohledu koperníkovského.

Kyvadlo, kmitání

Roku 1638 vyšlo jeho základní dílo o mechanice Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla mecanica ed i movimenti locali (Rozpravy). Galileo Galilei zjistil nezávislost doby kmitu kyvadla na druhu kývajícího tělesa.

Galileiho podpis

Galileo Galilei - popis

V Rozpravách (1638) Galileo Galilei stanovil, že výšku tónů lze vyjádřit počtem kmitů, a že počet kmitů struny závisí na její délce, napětí a tloušťce. Zjistil a vysvětlil buzení kmitů rezonancí.

Inkvizice

Galileo Galilei se dostal kvůli svým názorům do sporu s církví. Byl zastáncem heliocentrických Koperníkových tezí. Jezuitští matematici již v roce 1611 potvrdili Galileiho pozorování, ale interpretovali je jinak, v souladu s tehdejšími znalostmi. Kardinál Robert Bellarmine v roce 1615 prohlásil, že Koperníkovy a Galileiho myšlenky jsou pouhé hypotézy a ne skutečnost. Galileo Galilei se vydal do Říma bránit tyto teorie. Byl ale Bellarminem varován, aby upustil od hlásání svých teorií. Galilei se přesto nevzdává.

V roce 1632 předal papež Urban VIII. Galileiho případ svaté inkvizici. V říjnu 1632 dostal Galileo Galilei předvolání před inkvizici. Galileo Galilei chce být vyslýchán kvůli svému špatnému zdraví ve Florencii, ale žádost je, i přes dobrozdání dalších vědů, zamítnuta.

Obraz: Galilei pře inkvizičním soudem

Galileo Galilei před inkvizicí 1633 (Cristiano Banti 1857)

V únoru 1633 Galilei přijíždí do Říma. Galilei je uvězněn v budově soudu a je vyslýchán. V červnu 1633 Galileo Galilei písemně odvolal své učení a v prosinci 1633 mu byl umožněn návrat do Florencie do domácího vězení.

Před inkvizičním soudem Galileo Galilei své učení odvolal, ale jeho rčení "A přece se točí" je dostatečně známé.

Galileiho hrob

Galileo Galilei - hrob v kostele Santa Croce, Florencie

Slepý Galileo Galilei umírá 8. ledna 1642 v domácím vězení v Arcetri nedaleko Florencie.

Další zdroje a souvislosti

Galileo Galilei

Gal byl jednotkou zrychlení.

Je zakladatelem učení o pohybu, čili dynamiky.

1610 - dalekohled (Jupiter a jeho družice).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš