Jednotka siegbahn

Siegbahn [XU]
je jednotka délky dříve používaná pro měření vlnové délky paprsků X a gama záření.
Siegbahn (nebo také jednotka X) je veliká přibližně 1,0021.10-13 m, nebo 0,001 002 1 angstrom, nebo 100,21 femtometrů.

Délka těchto typů záření se dnes měří v jednotkách picometr [pm] nebo femtometr [fm].

Původ názvu siegbahn

Jednotku definoval švédský fyzik Karl Manne Georg Siegbahn v roce 1925 - tehdy se délka vln nedala měřit přímo. Definice jednotky siegbahn byla odvozena od mezer mezi plochami mřížky z vápencových krystalů použitých v měřícím přístroji.

Jako zkratka pro jednotku siegbahn (jednotku X) se používala také značka X.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš