André Marie Ampére

Ampere

22. 1. 1775 - 10. 7. 1836

Francouzský fyzik a matematik André Marie Ampére se narodil 22. ledna 1775 v Poleymieux u Lyonu v rodině obchodníka. I když mladý Ampére nenavštěvoval základní školu, jeho vzdělání nebylo zanedbáváno. Již ve čtrnácti letech prý Ampére přečetl všech 20 svazků Francouzské encyklopedie.

Ampére se začal specializovat na matematiku a byl přijat do francouzské akademie a následně přecházel i k fyzice. Už ve 13 letech Ampére poslal do Académie de Lyon svou první vědeckou práci.

V roce 1799 se André Marie Ampére oženil a v roce 1800 se narodil jeho syn Jean-Jacques. Ampéreho manželka Julie ale v roce 1803 umírá.

Ampére učitel

André Marie Ampére začal vyučovat matematiku v roce 1797 v Lyonu a v roce 1802 byl jmenován profesorem fyziky a chemie na Bourg École Centrale.

V roce 1806 se Ampére znovu oženil (Jenny). V roce 1807 následovalo narození dcery Albine. Manželství bylo ale v roce 1808 oficiálně odloučeno.

Podpis

Ampéreho podpis

Od roku 1809 do roku 1828 vyučoval André Marie Ampére na École Polytechnique (polytechnické škole) v Paříži. Ampére se zde věnoval nejen matematice, ale také fyzice, chemii.

V roce 1814 byl Ampére zvolen do Institut National des Sciences.

V roce 1826 Ampére začal učit na Collège de France. V roce 1827 byl Ampére zvolen členem Královské společnosti.

Elektřina a magnetizmus

André Marie Ampére byl především matematik, ale opravdovou proslulost mu přineslo bádání v oboru elektřiny a magnetizmu.

Začátkem 20. let 19. století byl Ampére ovlivněn experimenty Hanse Christiana Oersteda. V roce 1820 André Marie Ampére zjistil, že solenoidní cívka, kterou protéká elektrický proud vyvolává magnetické účinky. Solenoidní cívka, kterou protéká elektrický proud, a která je volně zavěšená nad vodičem, se orientuje jako magnetka. Vyslovil názor, že i v permanentním magnetu vyvolává magnetické pole uzavřené proudy uvnitř magnetu. [17]

Ampérovo pravidlo pravé ruky

Ampérovo pravidlo pravé ruky
Když uchopíme vodič elektrického proudu pravou rukou tak, že palec ukazuje směr proudu, ostatní prsty ukazují orientaci indukčních čar.

Ampérův zákon

André Marie Ampére odvodil vztah pro silové působení magnetického pole na vodič, kterým protéká proud. Tento zákon je důsledkem Lorentzovy síly (Hendrik Antoon Lorentz), kterou působí magnetické pole B na náboj q pohybující se rychlostí v:

F = q . (v × B)

Uvedená síla působí stejně bez ohledu na prostředí, ve kterém se náboj pohybuje.

Ampére autor

André Marie Ampére napsal mnoho vědeckých děl. K nejvýznamnějším patří:

Závěr života

Závěr života neprožil Ampére příliš šťastně - měl mnoho existenčních potíží.

André Marie Ampére - hrob

Ampéreho hrob

André Marie Ampére zemřel 10. července roku 1836 v Marseille.

Souvislosti

Časté překlepy: Andre, Maria, Ampér, Ampere.

Ampére

André Marie Ampére vybudoval základy magnetizmu a elektřiny.

Ampér [A] - jednotka veličiny elektrický proud.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš