Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck

23. 4. 1858 - 3. 10. 1947

Německý fyzik Max Karl Ernest Ludwig Planck se narodil 23. dubna 1858 v Kielu. Jeho otec byl profesorem ústavního práva na univerzitě v Kielu a později Göttingenu. Zapsal se do dějin klasické termodynamiky a také teorie relativity objevem vztahu mezi hybností, energií a hmotností.

Planck student

Po maturitě se mladý Planck rozhodoval mezi dráhou klavírního virtuóza a fyzika. V roce 1867 se rodina přestěhovala do Mnichova. Od roku 1874 zde Max Planck studoval univerzitu. Vzdor radám svého profesora fyziky, že tato věda je uzavřena a nestojí za to, aby se jí mladý člověk věnoval, se rozhodl věnovat fyzice. Jeho oblíbeným předmětem byla termodynamika, a tak se dostal k termodynamice záření. Později Planck studoval na univerzitě v Berlíně (mj. u Helmholtze a Kirchhoffa).

Planck učitel

Max Planck se věnoval pedagogické činnosti. Jako profesor teoretické fyziky v Berlíně napsal velkou učebnici tohoto oboru.

Podpis Maxe Plancka

Max Planck - podpis

V letech 1880-1885 Planck přednášel na univerzitě v Mnichově.

V roce 1885 přešel Planck na univerzitu v Kielu. Ve stejném roce se oženil se svou kamarádkou z dětství Marií Merckovou (zemřela 1909).

1889-1927 po Kirchhoffově smrti převzal jeho místo na katedře teoretické fyziky v Berlíně.

Termodynamika

Max Planck se podílel na vývoji klasické termodynamiky, tedy formulaci první a druhé věty termodynamiky. Planck se zasadil o zdůraznění významu pojmu entropie (pojem zavedl R. Clausius). Zobecnil třetí větu termodynamickou, která se týká entropie.

Planck

Max Planck

Vyzařovací zákon

1900 - vyzařovací zákon - Planck, jenž je zakladatelem kvantové teorie, se zabýval vyzařováním těles. Během dvou měsíců Max Planck odvodil teoretické zdůvodnění svého vztahu na základě předpokladu, že se energie šíří nespojitě po kvantech (energie vyzařování je úměrná frekvenci nebo vlnové délce). Planckova teorie světelného kvanta vzbudila jen malou pozornost. První z těch, kdo ji dále rozvinuli, byl Einstein, který pomocí ní vysvětlil fotoelektrický jev.

Planckův vyzařovací zákon

Planckův vyzařovací zákon popisuje rozdělení spektrální hustoty Hλ záření černého tělesa:

Hλ = 2 π . h .c2 . λ-5 . (eh . c / k . λ . T - 1)-1

, kde

h - Planckova konstanta,

k - Boltzmannova konstanta,

c - rychlost světla ve vakuu,

T - teplota.

[14]

V letech 1912 až 1943 zastával Max Planck funkci tajemníka sekce matematiky a přírodních věd Pruské akademie věd. Jejím členem byl od roku 1894.

Nobelova cena

V roce 1918 mu byla udělena Nobelova cena za fyziku za objev kvantové teorie.

Smrt synů

V osobním životě byl Planck těžce zasažen oběma světovými válkami: v první světové válce padl jeho nejstarší syn a v roce 1945 byl na základě obvinění z příprav atentátu na Hitlera popraven jeho druhý syn.

Max Karl Ernest Ludwig Planck - hrob

Planckův hrob v Göttingenu

Max Karl Ernest Ludwig Planck zemřel 3. října 1947 v německém Göttingenu.

Souvislosti

Max Planck

Kvantová hypotéza.

Planckova konstanta - v kvantové fyzice charakterizuje stav systému.

1918 - Nobelova cena - objev kvantové teorie.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš