Gordon Miller Bourne Dobson

Dobson

25. 2. 1889 - 11. 3. 1976

Gordon Miller Bourne Dobson byl důvtipný experimentátor, který se většinu svého života věnoval studiu atmosférického ozónu. Výsledky jeho práce významně přispěly k pochopení povahy a chování stratosféry.

Meteorologie, stratosféra

V průběhu 1. světové války byl Gordon Dobson ředitelem experimentálního oddělení královského leteckého ústavu ve Farnborough. V roce 1920 přišel Dobson do Oxfordu, aby přednášel na místní univerzitě meteorologii. Dobson usoudil, že je stratosféra zahřívána pohlcováním ultrafialového slunečního záření. Začal se proto o měření stratosféry více zajímat.

V roce 1923 získal Gordon Dobson na oxfordské univerzitě titul D. Sc. V roce 1927 se stal docentem meteorologie. Gordon Dobson byl od roku 1927 členem Královské společnosti.

Spektrometr

V roce 1924 Gordon Dobson sestavil svůj první přístroj na měření spektra (spektrometr). V roce 1925 zjistil hlavní rysy sezónních změn ozónu s jeho maximy na jaře a minimy na podzim. Rozhodl se provést měření na několika místech Evropy.

Potíže s použitím stávajících fotografických technik vedly Dobsona k sestavení fotoelektrického spektrofotometru, který umožňoval přímé měření relativní intenzity UV záření o dvou vlnových délkách. První Dobsonův spektrofotometr zkonstruoval ve roce 1927 nebo 1928.

Ozón

V letech 1928 - 1929 provedl rozsáhlá měření v různých zeměpisných šířkách (Anglie, Švýcarsko, USA - Kalifornie, Egypt, Indie, Nový Zéland). Zjistil rozdíly v množství ozónové vrstvy v závislosti na synoptických podmínkách, zeměpisné šířce a ročním období.

Na začátku 30. let začal studovat znečištění atmosféry (v letech 1934 - 1950 byl předsedou Výboru pro znečištění atmosféry).

Během 2. světové války se Dobson zaměřil na studium vlhkosti stratosféry. Jeho práce souvisela s problémem určení výšky letu letadel a tvorby vznikajících kondenzačních čar.

V roce 1956 odešel z Oxfordu, ale i na odpočinku se věnoval výzkumu atmosférického ozónu. Poslední článek vydal v roce 1973. Své poslední pozorování atmosférického ozónu uskutečnil den před tím, než jej postihla mozková mrtvice. Na její následky o 6 týdnů později (11. března 1976) zemřel.

G. M. B. Dobson

Dobsonova jednotka [DU] - jednotka mohutnosti ozónové vrstvy.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš