Ernst Werner von Siemens

Siemens

13. 12. 1816 - 6. 12. 1892

Německý elektroinženýr a vynálezce Ernst Werner von Siemens se narodil 13. prosince 1816 v Lenthe (nedaleko Hannoveru). Siemens pocházel z chudé početné rodiny s 9 dětmi, byl 2. dítětem a nejstarším synem. Prvních 8 let svého života Siemens prožil v Lenthe. Poté se rodina přestěhovala do Menzendorfu. V 17 letech se Siemens vydal jako dobrovolník na vojenskou dráhu, aby získal technické vzdělání bez velkých nákladů.Siemens sehrál významnou roli v rozvoji telegrafního průmyslu.

V roce 1842 podal Siemens svůj první patent (galvanické pokovování). V říjnu roku 1845 Siemens sestrojil přístroj pro měření malých časových intervalů.

Siemens

Ernst Werner von Siemens, 1845

Siemens und Halske

Roku 1847 založili Werner von Siemens a Johann Georg Halske (1814 - 1890) v Berlíně firmu Siemens und Halske (do této doby se datuje zrod prvního ručičkového telegrafu na světě).

Siemens und Halske

První provozovna firmy Siemens und Halske (1847)

Firma, kterou Werner von Siemens založil prosperovala. Spolu se svým bratrem Carlem založili filiálky v Londýně, Petrohradě, Vídni a Paříži. Mezi lety 1852 - 1855 firma Siemens und Halske navrhla a vybudovala telegrafní síť v Rusku.

Vynálezy

V roce 1847 Siemens použil gutaperču k izolování vodičů proti vlhkosti. V následujícím roce navrhl stroj pro výrobu měděných drátů izolovaných gumou. Roku 1854 Werner Siemens objevil simultánní přenos zpráv oběma směry. V roce 1866 sestrojil dynamo, které vyřešilo problém nedostupnosti zdrojů stejnosměrného napětí. O rok později objevili současně Werner Siemens a Ch. Wheatstone, že dynamo je schopné samobuzení remanentním magnetizmem magnetického obvodu. Zkonstruoval první trolejbusovou linku (ulice Kurfürstendamm).

Siemens

Ernst Werner von Siemens

Ernst Werner von Siemens zemřel 6. prosince 1892 v Berlíně.

Souvislosti

W. von Siemens

Siemens [S] je jednotkou elektrické vodivosti (1 s3.A2.kg-1.m-2).

Vynalezl nebo zdokonalil telegraf, generátor, elektrickou lokomotivu atd.

Postavil potrubní poštu, zlepšil vodoměr a alkoholmetr.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš