Jean-Louise Marie Poiseuille

Jean-Louise Marie Poiseuille

22. 4. 1797 - 26. 12. 1869

Francouzský fyzik Jean-Louise Marie Poiseuille se narodil 22. dubna 1797 v Paříži.

V letech 1815 - 1816 studoval Poiseuille na pařížské École Polytechnique matematiku a fyziku. V roce 1828 získal Poiseuille doktorát disertační prací Recherches sur la force du coeur aortique.

Poiseuille vyvinul metodu měření krevního tlaku. Zkoumal také proudění tekutin trubicemi. V roce 1838 zjistil, že rychlost proudění závisí na průměru a délce trubice a na rozdílu tlaku mezi konci trubice. Práce následně publikoval v díle Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très-petits diamètres (1840, 1846).

Poiseuillův vztah [8]

V = (π.r4.p.t) / (8.η.l)

Proudí-li nějaká kapalina kapilárou o délce 1 m, vnitřním poloměru r [m] a efektivní hydrostatický tlak u ústí je p [Pa], projde kapilárou za t sekund 1 m3 kapaliny.

Jean-Louise Marie Poiseuille zemřel 26. prosince 1869 v Paříži.

Další informace

Poiseuille

Poise je jednotkou veličiny dynamická viskozita.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš