James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell

13. 6. 1831 - 5. 11. 1879

Skotský fyzik James Clerk Maxwell se narodil roku 1831 v Edinburgu. Maxwell byl jedním z nejvýznamnějších teoretických fyziků, který svými pracemi přispěl k rozvoji několika fyzikálních disciplín. Studoval na místní univerzitě a později v Cambridgi (později tam pracoval jako asistent).

Jeho životním dílem je Dynamická teorie elektromagnetického pole. Z Maxwellových prací vycházel i Albert Einstein a mnoho dalších.

Faradayovy siločáry

Ve spisu z let 1855-56 podává Maxwell matematické vyjádření pojmu Faradyových siločar. Maxwell popsal průběh magnetických siločar v blízkosti elektrického proudu a dospěl tak k vektorové diferenciální rovnici, podle níž každá jednotlivá proudová linie vytváří vírové magnetické pole.

Roku 1860 Maxwell na základě měření vnitřního tření zjistil, že molekuly nemají stejnou rychlost - proto je difúze pomalá. Odvodil zákon rozdělení rychlostí, pojmenovaný po něm.

Elektromagnetické vlny

V roce 1865 přerušil Maxwell práci na univerzitě a odstěhoval se na venkov, kde po dobu dalších pěti let soukromě vědecky pracoval. Roku 1865 Maxwell matematicky odvodil, že existují elektromagnetické vlny, které se šíří rychlostí světla. Výsledky své práce shrnul do rovnic, které se staly základem teorie elektromagnetického pole. Rovnice vysvětlovaly všechny známé zákonitosti elektrických a magnetických poli. Na základě řešení těchto rovnic předpověděl Maxwell v roce 1865 existenci příčných elektromagnetických vln, které se mohou šířit ve vakuu. Tím Maxwell objevil, že viditelné světlo je příčné elektromagnetické vlnění v určitém intervalu frekvencí a tím se optika stala součástí nauky o elektromagnetických jevech.

Rychlost světla

V letech 1868-69 Maxwell vypočítal velmi přesně rychlost světla.

Sedící Maxwell

James Clerk Maxwell

V roce 1871, když mu bylo 40 let, přijal Maxwell místo profesora na univerzitě v Cambridgi. Od roku 1872 vedl Maxwell Cavendishovu laboratoř. V roce 1873 vydal Maxwell své nejslavnější dílo Treatise on Electricity and Magnetism (Pojednáni o elektřině a magnetismu) - zdrojem magnetického pole může být buď magnet, nebo elektrický proud; magnetické pole je vytvářeno také proměnným elektrickým polem, které opsal tzv. posuvným proudem. Popsal elektromagnetické pole (odmítl myšlenku nezávislého elektrického a magnetického pole).

Maxwellův hrob

James Clerk Maxwell - rodinný hrob v Parton Kirk, Skotsko
Zdroj magnet - Dr. Clive Buckley

James Clerk Maxwell zemřel v Cambridgi ve věku 48 let.

Další informace

Časté překlepy: Maxvel, Maxvell, Maxwel, Džejms, Clark, Clerc, Klerk, Klark.

James C. Maxwell

Maxwell byl jednotkou veličiny magnetický tok.

Dynamická teorie elektromagnetického pole.

1859 - cena Cambridgské univerzity za práci o Saturnových prstencích.

1860 - Rumfordova medaile za práci o barevném viděni a barvosleposti.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš