Wallace Clement Sabine

Wallace Clement Sabine

13. 6. 1868 - 10. 1. 1919

Americký fyzik Wallace Clement Sabine se narodil 13. června 1868 v americkém městě Richwood (Ohio). Sabine byl skvělý výzkumník a zanícený učitel. Jeho přednášky byly jednoduché a nevšední.

Sabine studoval fyziku a absolvoval v roce 1886 Ohio State University. Absolventskou práci pak Sabine obhájil na Harvardu, kde od roku 1890 nastoupil jako asistent.

Stavební akustika

Wallace Clement Sabine byl průkopníkem stavební akustiky. V roce 1895 byl Sabine požádán, aby napravil problémy ozvučení v přednáškového sálu Fogg Art Museum (Harvardská univerzita). To byl začátek jeho zkoumání účinků pohlcování na čas ozvěny. Po dvou letech výzkumů, kdy si každou noc půjčoval ze Sanders Theater stovky sedadel a každé ráno je pak vracel, navrhl Sabine konečné úpravy sálu.

První budovou, kterou Sabine navrhl z hlediska správné akustiky, byla budova Boston Music Hall (nyní Symphony Hall), která byla slavnostně otevřena 15. října 1900. Budova je v současnosti považovaná za jeden z nejlepších koncertních sálů světa.

Sabinův ozvěnový vztah

29. října 1898 objevil tzv. Sabinův ozvěnový vztah:

t = 0,161 × V/A

t - trvání zbytkového zvuku

V - objem místnosti [m3]

A - celkové pohlcení [m2]

Vzorec byl dlouho používán pro určení absorpčního koeficientu materiálu.

Jednotka sabin

Sabin je jednotkou zvukové absorpce.

Sabin - podpis

Wallace Clement Sabine - podpis

Sabine zkoumal vztah mezi pohlcováním zvuku v místnosti a přenosem zvuku v pevných látkách.

Wallace Clement Sabine zemřel 10. ledna 1919 v americkém Cambridge.

Další informace

Wallace Clement Sabine

Zakladatel stavební akustiky.

1 sabin - jednotka veličiny zvuková absorbce.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš