Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen

27. 3. 1845 - 10. 2. 1923

Německý fyzik s holandskými předky Wilhelm Conrad Röntgen se narodil 27. března 1845 v Lennep jako jediné dítě v rodině obchodníka. Ve jeho třech letech se rodina přestěhovala do nizozemského Apeldoornu.

Röntgen student

V roce 1862 nastoupil Wilhelm Conrad Röntgen na technickou školu v Utrechtu odkud byl ale vyloučen na základě falešného obvinění, že nakreslil na tabuli karikaturu profesora (autorem byl ovšem někdo jiný).

V roce 1865 začal Röntgen na univerzitě v Utrechtu studium fyziky. Následně studoval strojní inženýrství na polytechnice v Curychu. Na zurišské univerzitě pak získal v roce 1869 titul Ph.D.

Röntgen učitel

Röntgen byl především uznávaným představitelem experimentální fyziky. Wilhelm Conrad Röntgen působil na univerzitě v Štrasburku (1874), v Giessenu (1879), v Jeně (1886), v Utrechtu (1888), ve Würzburku (1888), v Lipsku (1889) a Mnichově (1900).

Vědecká práce

Svou první vědeckou práci, která se týkala plynů, publikoval Röntgen v roce 1870. Později zveřejnil práce z oblasti piezoelektrických a pyroelektrických vlastností krystalů. Röntgen mimo jiné popsal jev, kdy rotující dielektrikum v elektrickém poli má magnetické vlastnosti. Toto zjištění přispělo k formulování Lorentzovy elektronové teorie.

Paprsky X

Wilhelm Conrad Röntgen je převážně spojován s objevem paprsků X. Večer 8. listopadu 1895 Röntgen při svých pokusech s katodovými paprsky v temné komoře zjistil, že při elektrickém výboji ve výbojové trubici, která byla uzavřena do silného černého kartonu, stínítko pokryté vrstvou kyanidu platinobarnatého světélkuje a to i na vzdálenost 2 metrů. Při následných experimentech Röntgen zjistil, že se v závislosti na tloušťce stínítka mění světlost obrazu na fotografické desce. Při experimentech takto zobrazil kostru ruky své ženy. Röntgen tak získal první rentgenový snímek všech dob. V  roce 1896 byly parsky X na jeho počest pojmenovány rentgenovými.

V roce 1901 mu byla za objev rentgenového záření udělena první Nobelova cena za fyziku.

Röntgen člověk

Röntgen byl velmi skromný a tichý člověk. Miloval pobyt v přírodě. Oblíbil si hlavně bavorské Alpy. Výčet ocenění, která Wilhelm Conrad Röntgen získal by byl velmi dlouhý.

Roentgenův hrob

Wilhelm Conrad Röntgen - náhrobní deska na hřbitově Alter Friedhof, Giessen (foto The Foodman)

Wilhelm Conrad Röntgen zemřel 10. února 1923 v Mnichově na rakovinu střev.

Wilhelm Conrad Röntgen

Rentgen [R] byl jednotkou ozáření.

1901 - Nobelova cena za objev paprsků X.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš