Rolf Maximilian Sievert

Rolf Maximilian Sievert

6.5.1896 - 3.10.1966

Rolf Maxmilian Sievert se narodil 6. května 1896 ve Stockholmu (Švédsko). Byl synem průmyslníka.

Sievert student

Od roku 1914 studoval Rolf Maxmilian Sievert na Karolinska Institutet a na Královském institutu technologie ve Stockholmu. V roce 1919 získal na univerzitě v Uppsale titul Master of Science. Titul PhD získal v roce 1932.

Radiace

Od roku 1919 Sievert spolupracoval na výzkumech spojených s využitím radiace pro diagnostické a terapeutické účely.

V letech 1924 až 1937 stál Rolf Sievert v čele fyzikální laboratoře Radiumhemmet. Za jeho vedení se toto pracoviště stalo světoznámým centrem výzkumů radiační fyziky.

Profesor Rolf Maximilian Sievert

V roce 1932 se Sievert stal mimořádným profesorem lékařské fyziky na Stockholmské univerzitě. V roce 1937 byl Sievert jmenován vedoucím katedry radiofyziky na Karolinska Institutet (v roce 1941 se zde stal profesorem).

Měření radioaktivity

Rolf Maximilian Sievert byl průkopníkem měření radioaktivní dávky a radiační ochrany a aktivně se účastnil mezinárodní spolupráce v tomto oboru fyziky. Ve dvacátých letech 20. století neexistovaly standardy v měření dávky ozáření. Od roku 1925 Sievert zahájil působení organizace, která byla odpovědná za nepřetržitou kontrolu nakládání s radioaktivním materiálem na všech švédských klinikách. Na základě jeho iniciativy přijala v roce 1941 švédská vláda první švédský zákon o radiační ochraně.

Mezi lety 1920 a 1940 Sievert položil základy výpočtů absorbované dávky nádorem a vyvinul zařízení pro léčebné ozařování a měření.

Ve třicátých letech Sievert zkoumal následky ionizujícího záření na živé organizmy (mj. studoval následky nízkých dávek záření na radiology, které na ně působí během jejich každodenní práce).

Rolf Maximilian Sievert zemřel 3. října 1966.

Na počest R. M. Sieverta přijala konference CGPM v roce 1979 sievert [Sv] jako jednotku veličiny dávkový ekvivalent.

Rolf M. Sievert

Sievert [Sv] je jednotkou dávkového ekvivalentu (odpovídá J.kg-1).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš