Hendrik Antoon Lorentz

Hendrik Antoon Lorentz

18. 7. 1853 - 4. 2. 1928

Holandský fyzik Hendrik Antoon Lorentz se narodil 18. července 1853 v Arnhemu. Ve 4 letech mu zemřela matka. Lorenz je považován za zakladatele elektronové teorie. Studoval na univerzitě v Leidenu, kde ve 22 letech obhájil disertační práci (odraz a lom světla z hlediska Maxwellovy teorie) s takovým úspěchem, že za tři roky zde byla pro něj zařízena nová katedra teoretické fyziky.

V roce 1875 Lorentz vysvětlil vzorce pro intenzitu při odrazu a lomu.

Lorenz se v roce 1881 oženil s Alettou Catharine Kaiserovou a měl s ní 2 dcery a 1 syna.

Lorentzova síla

1892 - Lorenz dává nový obsah Maxwellovým rovnicím (James Clerk Maxwell); vektory elektrického posunutí a magnetické indukce mají mikroskopický, statistický význam. K těmto Maxwellovým-Lorentzovým rovnicím přistupuje nový základní vztah pro tzv. Lorentzovu sílu, které podléhá elektrický náboj v elektromagnetickém poli.

Jestliže se částice s nábojem pohybuje současně v elektrickém a magnetickém poli, působí na ni jak síla elektrická Fe, tak síla magnetická Fm. Výslednice obou sil je Lorentzova síla

Fl = Fe + Fm (1904)

Fl = |Q| . v .  B . sinα

Q - náboj

v - rychlost pohybu částice

B - magnetická indukce

α - úhel, který svírá směr v a B.

Lorentz se zabýval elektromagnetickou teorií, existencí vztažné soustavy existence "éteru". Lorentzovy transformace spojující navzájem vztažné soustavy, vůči niž se mění tvar Maxwellových rovnic, jsou předzvěstí speciální teorie relativity.

Hendrik Antoon Lorentz zemřel 4. února 1928 v Haarlemu.

Hendrik A. Lorentz

1902 - Nobelova cena za fyziku (také P. Zeeman).

Elektronová teorie.

Lorentzova síla.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš