Zdroje

Zdroje a literatura

Zdroje nejsou řazeny abecedně - jsou doplňovány postupně od října 2002. Starší zdroje proto nejsou uvedeny chronologicky.

[1] Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TU Liberec, 2001.

[2] Nobel e-museum

[3] Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988.

[4] Kolesnikov, Mechanika a molekulární fyzika

[5] Peč, Chemie ve vzorcích

[6] Bartsch H.-J., Matematické vzorce. Praha: SNTL, 1987.

[7] Hrazdira, I. a kolektiv, Biofyzika. Praha: AVICENUM, 1990.

[8] Nevěčná, T., Praktikum z fyzikální chemie. Olomouc: UP, PřF, 1990.

[9] Liška, M., Šantavý, Fyzika II. Brno: VUT FS, 1984.

[10] Horák, Z., Krupka, F., Fyzika, Praha: SNTL, 1981, třetí vydání.

[11] Ryeder, A., Light Measurement Handbook, International Light Inc.

[12] Augusta, P., Klůna, J, Tajemství přesnosti, Praha: Albatros, 1983.

[13] Edunet.cz

[14] Laboratorní průvodce

[15] Aldebaran

[16] Dorazil, E. a kolektiv. Nauka o materiálu I, Praha: SNTL, VUT FS, 1983.

[17] Čičmanec, P., Všeobecná fyzika 2, Elektrina a magnetizmus, Bratislava: Alfa a SNTL, 1980.

[18] Zubácka, I., Zemene, M., Kapitoly z pomocných vied historických, PFF UK, 1993.

[19] Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TU Liberec, 2005.

Zdroje

Použitá literatura a další zdroje. Systém značení zdrojů pomocí odkazů typu [n] je zaveden od října 2002 (do té doby byly uvedeny odkazy pouze u některých stránek).

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš