Luigi Galvani

Luigi Galvani

9. 9. 1737 - 4. 12. 1798

Italský přírodovědec a lékař Luigi Galvani se narodil 9. září 1737 ve městě Bologna. Mladý Galvani neukončil studia teologie. V roce 1759 absolvoval Galvani lékařství na univerzitě v Bologni. V roce 1762 se Luigi Galvani stává lektorem anatomie na univerzitě v Bologni.

Luigi Galvani byl v roce 1765 zvolen za obor porodnictví do boloňské Accademia delle Scienze (akademie věd), jejímž presidentem byl zvolen v roce 1772.

Galvani a elektřina

V roce 1773 se začal Galvani zabývat studiem žab. Při pokusech s pitvanými žábami si Galvani 26. 1. 1781 všiml, že žabí stehýnka položená na plechové podložce, na které stál také elektrický přístroj, sebou při dotyku kovového nože na nerv samovolně škubají, pokud je přístroj v chodu. Předpokládá se, že těmto pokusům asistovala Galvaniho žena Lucia.

Galvani pokračoval ve svých pokusech také s atmosférickou elektřinou. Za bouřky Galvani vodiči spojil preparovanou žabí nohu s domem a studnou. Pozoroval stahování svalů u preparátu. Později také zjistil, že se žabí noha položená na ocelové podložce škubá při dotyku mosazného předmětu na podložku.

V roce 1791 Galvani zjistil, že se žabí noha stahuje při dotyku bimetalového vodiče z mědi a zinku:

Bimetal škube žabí nohou

Galvaniho pokus s bimetalem a pohybem žabí nohy (1791)

Několik let výzkumů shrnul Galvani v díle De viribus electricitatis in motu musculari commentarius (Traktát o elektrických silách při pohybu svalů). Galvani dospěl k mylnému závěru, že ve svalech je živočišná elektřina, přičemž kladný pól je v nervech a záporný pól ve svalech. Stažení svalu (ekvivalent elektrického výboje) vzniká při spojení obou pólů kovovým vodičem.

Na výzkumy Luigi Galvaniho navázal Alessandro Volta, který sestrojil první elektrochemický článek.

Závěr života prožil Luigi Galvani v chudobě. V roce 1796 byla Bologna obsazena vojsky francouzského císaře Napoleona Bonaparte. Galvani je rok nato nucen opustit univerzitu. Luigi Galvani zemřel 4. prosince 1798.

Hrob

Hrob Luigi Galvaniho (Corpus Domini, Bologna) - foto Bunny Boiler

Zdroje a souvislosti

Luigi Galvani

Elektřina v živých organismech.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2004 Jiří Bureš | ISSN 1214-7591