Gustav Robert Kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff

12. 3. 1824 - 17. 10. 1887

Gustav Robert Kirchhoff se narodil 12. března 1824 v Königsbergu (Prusko, nyní Kaliningrad v Rusku). Jeho profesorem byl K. F. Gauss.

Od roku 1854 byl Kirchhoff profesorem fyziky na univerzitě v Heidelbegu.

Roku 1847 Kirchhoff rozřešil problém rozvětvení proudu podle zákona nesoucí jeho jméno.

Kirchhoffovy zákony

První Kirchhoffův zákon:
Algebraický součet proudů v libovolném uzlu elektrického obvodu se rovná nule.
Druhý Kirchhoffův zákon:
V libovolném uzavřeném obvodu, který je částí elektrické sítě, se algebraický součet elektromotorických napětí Ue zdrojů rovná algebraickému součtu ohmických napětí na jednotlivých rezistorech.

Gustav Robert Kirchhoff v roce 1859 dokázal zákon o vztahu mezi emisí a absorbcí světla. Spolu s Bunsenem rozvinuli metodu spektrální analýzy. Touto metodou je možné určit složení hvězd. V letech 1860-61 pomocí spektrální analýzy objevili dva nové chemické prvky (cesium a rubidium) [Kirchhoff, Gustav Robert].

Kirchhoff dále definoval pojem černého tělesa a ukázal principiální význam úlohy určit jeho spektrum. Při studiu tepelného záření Kirchhoff zjistil, že v každé dutině obklopené stejně teplými tělesy vznikne univerzální záření (záření černého tělesa) závislé jen na teplotě stěn, ne však na jejich druhu, a že na toto dutinové záření lze vztáhnout intenzitu vyzařování jakéhokoliv tělesa, jsou-li známy jeho absorpce a index lomu.

Roku 1874 vydává Kirchhoff Přednášky o mechanice. Dílo začíná větou: Mechanika je věda o pohybu, úkolem této vědy je popsat pohyby, k nimž dochází v přírodě, úplně a co nejjednodušším způsobem.

Roku 1875 se stal Kirchhoff členem Královské společnosti.

Gustav Robert Kirchhoff zemřel 17. října 1887 v Berlíně.

Další informace

Gustav R. Kirchhoff

Elektronová teorie.

Kirchhoffovy zákony.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš