Délka

Jednotky délky

Jednotky délky na této stránce: metrické | anglosaské | námořní | vesmír | atom.

Převodní tabulka délky

Převodní tabulky veličiny délka:
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
metrm1 Metr je délka dráhy světla ve vakuu během časového intervalu 1/299 792 458 sekundy. Metr je základní jednotka SI. Slovo metr pochází z řeckého metron = měřidlo, míra. Historie metru.
kilometrkm1000Kilometr je násobek jednotky.
centimetrcm0,01Centimetr je díl jednotky.
milimetrmm0,001Milimetr je díl jednotky.
leaguelea4828,032 1 league = 3 mile. Tzv. pěší hodina.
milemi.1609,344 Míle byla odvozena z římské míle (mille passus), která se rovnala 1000 (mille) dvojkrokům (passus), což je asi 1475 až 1522 m. 1 mile = 8 furlongs = 1760 yd. = 5280 ft.
furlongfur.201,168 1 furlong = 110 fathoms = 220 yd. = 660 ft. = 7920 in. Jednotka získala jméno podle furrow long (délka brázdy).
engineer's chain 30,48 
chain (Gunter's chain)ch20,1168 1 ch = 22 yd. Jednotka dostala jméno podle kovového řetězu o 100 článcích, který používali zeměměřiči k měření pozemků.
link 0,2011 68 
fall 6,8581 fall = 6 ell.
rod (pole, perch)rd.5,0292 
fathomfm.1,8288Mj. námořní a hornická míra pro měření hloubky.
goad 1,3716 Stará anglická míra někdy užívaná pro měření tkaniny (1 goad = 54 inch = 1,5 yard).
ell 1,143Stará anglická míra pro měření tkaniny (1 ell = 20 nails).
yardyd.0,9144 V Británii se používá od r. 1101 a byla určena jako vzdálenost špičky nosu a konce palce upažené ruky krále Jindřicha I. V roce 1959 byl yard stanoven na 0,9144 m přesně. 1 yd. = 3 ft.
foot (stopa)ft.0,30481 ft. = 12 in.
nail 0,057 15Stará anglická míra pro měření tkaniny. Byla rovna délce posledních dvou článků (nails) prostředníku (1 nail = 1/16 yardu).
inch (palec, coul)in0,0254Inch (coul, palec) je základní jednotkou US a imperiálního systému jednotek délky. Jeho velikost byla 1. 7. 1959 určena na 2,54 cm (přesně). Z inche se odvozují další jednotky délky.
line 0,002 54Desetina jednotky inch. Někdy je udávána jako 1/12 inche (tj. 0,002 12 m).
mil (milli-inch)mil0,000 025 4 
námořní mílen.m.1852 V roce 1929 byla mezinárodní námořní míle definovaná jako 1852 metrů přesně (USA tuto hodnotu akceptovaly v roce 1954).
imperial nautical milen mile1853,181 
zeměpisná míle 7420 
astronomická jednotkaAU149 597 870 000 Astronomická jednotka je vedlejší jednotka pro délku.
světelný rokly9,4605E+15 Speciální jednotka používaná v astronomii. Označuje vzdálenost, kterou urazí elektromagnetické vlnění ve vakuu za 1 rok.
parsekpc3,0857E+16Parsek (parsec) je vedlejší jednotka pro délku. Slovo parsek pochází z výrazu "parallax of one arc second". Parsek je vzdálenost, z níž má 1 astronomická jednotka (1 AU) úhlový rozměr jedné vteřiny.
hubble 9,4605E+24Miliarda světelných let. Astronomická jednotka - americký astronom Edwin Hubble (1889-1953).
spatS1E+12Miliarda kilometrů. Zastaralá astronomická jednotka. Spat pochází z latinského spatium (prostor, vesmír). Zdroj: Spat (unit).
fermifm1E-15Vedlejší jednotka. Enrico Fermi
angströmÅ1E-10Vedlejší jednotka. Švédský fyzik a astronom Anders Jöns Angström (1814-1874)
jednotka XX1,002 077 897E-13Tuto vedlejší jednotku zavedl v roce 1925 švédský fyzik K. M. G. Siegbahn. Dříve byla jednotka X používána k měření vlnové délky RTG a gama záření.
rozměr UU0,044 45Rozměr používaný např. u rozvaděčů a počítačových skříní (tzv. rack) udávaný normou DIN 41 494. Někdy se používá zkratka HE.
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1000 u jednotky délky kilometr znamená, že 1 kilometr = 1000 metrů.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Starší a cizí jednotky délky

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš