Síla

Převodní tabulka síly

Převodní tabulky veličiny síla
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
newton N 1 Jeden newton je síla, která uděluje volnému tělesu o hmotnosti 1 kilogramu zrychlení 1 metru za sekundu na druhou. Newton je odvozená jednotka SI (m.kg.s-2).
Anglický matematik a fyzik sir Isaac Newton (1642-1727). 
kilopondkp9,806 65Dříve používaná jednotka síly.
kilogramme-forcekgf9,806 65Dříve používaná jednotka síly (odpovídá kilopondu).
tonne-force 9806,65 
tons force UK 9964,016 
tons force US 8896,443 
poundal-force USlbf4,448 221 615 3 
kip 4448,221 615 3 
ounce forceozf0,278 013 851 
poundal UKpdl0,138 254 954 4 
grain forcegrf0,000 635 460 2 
dyndyn0,000 01Odvozená jednotka pro sílu z dříve používané absolutní soustavy jednotek CGS (soustava centimetr-gram-sekunda). Řecké dynamis = síla.
stensn1000 
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 9,80665 u jednotky síly kilopond znamená, že 1 kilopond = 9,80665 newtonů.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš