Čas

Převodní tabulka času

Převodní tabulky veličiny čas:
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
sekundas1 Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cézia 133. Sekunda je základní jednotka SI.
minutamin60Minuta je vedlejší jednotka pro čas.
hodinah3600Hodina je vedlejší jednotka pro čas.
den (střední sluneční)d86400Den je vedlejší jednotka pro čas.
hvězdný (siderický) den 86 164,09054 
sol 88 775Den na Marsu (průměrná délka martského dne).
týden 604 800 
měsíc 2 629 800 
siderický měsíc 2 360 594,88 
hvězdný (siderický) rok 31 558 149,54 
rok (juliánský) 31 557 600 
gregoriánský rok 31 556 952 
obyčejný rok 31 536 000 
přestupný rok 31 622 400 
tropický roka31 556 925,71 
století 3 155 760 000 
milénium 31 557 600 000 
svedbergS1×10-13Švédský chemik Theodor Svedberg (1884-1971), Nobelova cena za chemii 1926. Jednotka se používá v ultracentrifugové technologii.
helek (hebr.)hl10/3Tradiční hebrejská jednotka času (1 helek = 1/18 minuty).
Koeficient
hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 60 u jednotky času minuta znamená, že 1 minuta = 60 sekund.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Uherský rok

Uherský rok je ustálené slovní spojení, které z fyzikálního hlediska nemá význam. Protože se přece jen jedná o časový údaj, u kterého by se mohl někdo pokusit o převod, tak přidám krátké vysvětlení pojmu uherský rok.

Uherský rok
(jednou) za uherský rok - zřídka, popř. (se zlehčováním, zpochybňováním reálnosti) termínu nebo s nevírou v uskutečnění něčeho, vlastně nikdy.
V době tureckých válek byli vojaci najímáni do služby v Uhrách na určitou dobu, avšak ta se stále prodlužovala.
Zdroj: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné. Praha: Academia, 1988.
Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš