Teplota

Výpočet
vzorec, podle kterého se vypočítá hodnota dané jednotky. Proměnnou je hodnota základní jednotka (1. jednotka v seznamu) tedy teplota v Kelvinech – T(K).
Například teplota ve stupních Celsia se určí jako rozdíl teploty v Kelvinech a 273,15 (tj. 100 K = -173,15 °C).

Převodní tabulka teploty

Převodní tabulky pro výpočet absolutní hodnoty teploty:
JednotkaZkr.VýpočetPoznámka
Kelvin K = T(K) Kelvin je 273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody. Kelvin patří mezi základní jednotky SI. Touto jednotkou se stal Kelvin (skotský matematik a fyzik W. Thomson lord Kelvin 1824-1907) na XIII. generální konferenci pro míry a váhy v roce 1967.
stupeň Celsia°CT(C) = T(K) - 273,15 Celsiův stupeň je vedlejší jednotka soustavy SI pro teplotu. V roce 1742 ve Švédsku astronom Anders Celsius (1701-1744) použil pro tuhnutí vody 100 stupňů a pro var vody 0 stupňů. Stupnici rozdělil na 100 dílů. Jeho stupnice byla později otočena.
Delisleho stupeň°DeT(De) = 1,5 × (373,15 - T(K)) Teplotní stupnici vynalezl v roce 1732 francouzský astronom Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768).
stupeň Fahrenheita°FT(F) = 1,8 × (T(K) - 273,15) + 32 Používá se především v anglosaských zemích (hlavně v USA). G. D. Fahrenheit (1686-1736) zavedl pro 0 teplotu eutektické směsi ledu, vody a salmiaku. Jako horní teplotu užil teplotu zdravého člověka a označil ji číslem 96. Vše rozdělil dvakrát po 12 dílech a každý z nich na 4 dílky - stupně.
Newtonův stupeň°NT(N) = 33/100 × (T(K) - 273,15) Autorem teplotní stupnice je Isaac Newton. Stupnice byla vytvořena kolem roku 1700. Za nula stupňů určil teplotu tání sněhu a 33 stupňů přidělil teplotě varu vody. Viz Newton scale.
Rankinův stupeň°RT(Ra) = 1,8 × T(K)Stupnici navrhl skotský inženýr William John Macquorn Rankine v roce 1859.
Réaumurův stupeň°RT(Re) = 0,8 × (T(K) - 273,15) V roce 1730 ve Francii sestavil René Antoine Ferchault de Réaumur první lihový teploměr. Teplotu tání vody umístil na 0 a jako 80 stupňů dal teplotu varu lihu (později u rtuťových teploměrů číslo 80 odpovídalo teplotě varu vody).
Rømerův stupeň°RøT(Rø) = 21/40 × (T(K) - 273,15) + 7,5 Také Roemer. Teplotní stupnice navržená v roce 1701 dánským astronomem Ole Christensen Rømerem. Nula byla nastavena na teplotu tuhnutí solanky. Bod varu vody byl 60 °Rø. Následně Rømer stupnici upravil, aby lépe odpovídala teplotě tuhnutí vody. Viz Rømer scale.

Legenda

Další převody absolutní hodnoty teploty

Převody absolutní hodnoty teploty (vzorce) uvádím pro nejčastěji používané jednotky teploty.

Převod ze stupňů Celsia

Kelvin
T(K) = T(C) + 273,15
Stupeň Fahrenheita
T(F) = 1,8 × T(C) + 32
Rankinův stupeň
T(Ra) = 1,8 × (T(C) + 273,15)
Réaumurův stupeň
T(Re) = 0,8 × T(C)

Převod ze stupňů Fahrenheita

Kelvin
T(K) = (T(F) - 32) / 1,8 + 273,15
Stupeň Celsia
T(C) = (T(F) - 32) / 1,8

Převod ze stupňů Rankina

Kelvin
T(K) = T(Ra)  / 1,8
Stupeň Celsia
T(C) = T(Ra) / 1,8 + 273,15

Převod ze stupňů Réaumura

Kelvin
T(K) = 1,25 × T(Re) + 273,15
Stupeň Celsia
T(C) = 1,25 × T(Re)

Teplota - další zdroje

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš