Práce, energie

Převodní tabulka práce (energie)

Převodní tabulky veličiny práce a energie
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
joule J 1 Joule je práce, kterou vykoná stálá síla 1 newtonu působící po dráze 1 metru ve směru síly. Je to odvozená jednotka SI (m2.kg.s-2).
Jednotka joule je pojmenovaná podle anglického fyzika Jouleho (James Prescott Joule 1818-1889).
kilojoulekJ1 000 
megajouleMJ1 000 000 
kilopondmetrkp.m9,806 65Dříve používaná jednotka práce.
pondcentimetrp.cm9,806 65 E-5 
kaloriecal4,186 8 Tzv. malá kalorie. Původně to bylo teplo potřebné k ohřátí 1 g vody o 1 °C. Toto je ale nepřesné - velikost totiž záleží na teplotě, při které bylo měření započato.
koňská síla hodinaKS.h2 647 796  
thermochemical caloriecal th4,184 
Btu (Steam Table British Thermal Unit)Btu1 055,066 
Btu (British Thermal Unit)Btu1 054,35 
Btu (International Steam Table)Btu1 055,04 
Btu (mean)Btu1 055,87 
Btu (39°F)Btu1 059,67 
Btu (60°F)Btu1 054,68 
therm 105 505 600 
foot-poundft-lbs1,355 8 
Celsiova tepelná jednotkaChu1 899,118 81 Chu = 1,8 Btu.
ergerg0,000 000 1 Odvozená jednotka pro energii z dříve používané absolutní soustavy jednotek CGS (soustava centimetr-gram-sekunda).
watthodinaWh3 600 
elektronvolteV1,602 1917 E-19Elektronvolt je vedlejší jednotka pro energii.
hartreeEh4,359 8 E-18Jednotka používaná např. v atomové a molekulární fyzice. Britský fyzik a matematik Douglas Rayner Hartree (1897-1958).
rydberg 2,179 845 895 518 E-18Johaness Robert Rydberg (1854 - 1919) 
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1000 u jednotky práce kilojoule znamená, že 1 kilojoule = 1000 joule.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš