Tlak

Převodní tabulka tlaku

Převodní tabulky veličiny tlak
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
pascal Pa 1 V nějakém prostoru je tlak 1 Pa jestliže v něm na libovolnou rovinnou plochu velikosti 1 m2 působí kolmo rovnoměrně rozložená síla 1 N. Pascal je odvozená jednotka SI (m-1.kg.s-2) a byla schválena v roce 1971.
Blaise Pascal (1623-1662) - francouzský matematik, fyzik a filozof.
hektopascalhPa100 
barbar100 000 
milibarmbar100 
nanobarnbar0,0001Jednotka soustavy CGS používaná v meteorologii k vyjádření parciálního tlaku atmosférického ozónu.
baryeba0,1Jednotka soustavy CGS (1 dyn na čtverečný cm). Řecké barys = hmotnost.
piezepz1000 
fyzikální atmosféraatm101 325 
konvenční mm vodního sl.mm H2O9,806 65 
konvenční mm rtuťového sloupcemm Hg133,322 
torrTorr133,322Ital Jan Evangelista Torricelli (1608-1647), žák G. Galileiho, objevitel atmosferického tlaku.
pound-force per sq. footpsf47,88 
pound-force per sq. inchpsi6894,76Dále se uvádí: psia (absolute) - absolutní tlak (vč. atmosferického); psid (differential) - relativní tlak; psig (gauge) - tlak odečtený z měřidla (rozdíl mezi tlakem měřené kapaliny a atmosferickým).
ounce-force per sq. inchosi430,9225 
convential foot of waterft H2O2989,07 
convential inch of waterin H2O249,089 
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 100 u jednotky tlaku milibar znamená, že 1 milibar = 100 pascalů.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš