Výroky fyziků a o fyzice

Vědecké citáty

Slavné nebo humorné výroky, které se dotýkají fyziky i vědy jako takové.

Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí.

Archimedes

Kdo se snaží poučit, musí umět především pochybovat, neboť pochybnosti ducha vedou k zjevení pravdy.

Aristoteles

Neexistuje žádný kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantový popis.

Niels Henrik David Bohr

Lidé, kteří tvrdí, že studiem věd se člověk stane ateistou, musí být dost hloupí.

Max Born

Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno.

Giordano Bruno

Věda je nejlepší způsob, jak z člověka udělat hrdinu.

Giordano Bruno

Malá chyba na začátku se stane velkou na konci.

Giordano Bruno

Rozum je jako světlo a záře života.

Cicero

Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost začíná dnes.

Konstantin Eduardovič Ciolkovskij

Ničeho se v životě nemusíme bát, jen to pochopit!

Marie Curie - Sklodowska

Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm.

Démokritos z Abdér

Ten, kdo hledá pravdu, musí, pokud to je jen možno, pochybovat o všem.

René Descartes

Fyzikální zákon by měl být i matematicky krásný

Paul Adrien Maurice Dirac

Bůh nehraje v kostky

Albert Einstein

Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.

Albert Einstein

Kladu si otázku, zda příroda hraje stále stejnou hru.

Albert Einstein

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.

Albert Einstein

Žádný cíl není tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metody.

Albert Einstein

Boha můžeme rozumem hledat, ale nalézt ho můžeme jen srdcem.

Lorand Eötvös

Proč nám příroda dovoluje uhodnout z vlatností jedné části chování zbytku? Jde o nevědeckou otázku. Nevím jak na ni odpovědět jinak než zcela nevědecky. Myslím, že je to tím, že důležitou vlastností přírody je jednoduchost - a proto je velmi krásná.

Richard Philips Feynman

Fyzikové si rádi myslí, že stačí říci: Toto jsou výchozí podmínky, co se stane pak?

Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma.

Richard Philips Feynman

Věda je dlouhou historií školení o tom, jak si přestat lhát do kapsy.

Richard Philips Feynman

Ptát se na to, co se stalo před vznikem vesmíru, je totéž, jako se ptát na bod na Zemi o souřadnici 91 stupňů severní šířky, není to zkrátka definováno. Místo toho, abychom říkali, že vesmír byl stvořen a že možná jednou zanikne, bychom měli jen říkat: Vesmír je.

Stephen W. Hawking

Úvahy o tom, že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.

Stephen W. Hawking v narážce na Einstenův výrok

Když slyším o Schrodingerově kočce, beru do ruky pušku.

Stephen W. Hawking

Musíme si uvědomit, že zatímco chování nejmenších částic nelze jednoznačně popsat obvyklým jazykem, řeč matematiky je i nadále postačující… Myslím, že v tomto bodě se moderní fyzika s konečnou platností rozhodla pro Platóna.

Werner Karl Heisenberg

Fyzikům nezbývá nic lepšího než chodit s ustaranými tvářemi a smutně si stěžovat, že v pondělí, ve středu a v pátek musejí na světlo hledět jako na vlnu, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ho berou jako částici. A v neděli se prostě modlí…

Banesh Hoffmann

Existuje myšlení, jež potlačuje myšlení. Je to jediné myšlení, jež by se mělo potlačit.

Gilbert Keith Chesterton

Vědec se nesnaží nic dokázat. Snaží se jen zjistit, co se dokáže dokázat samo.

Gilbert Keith Chesterton

Kdo nemluví v číslech, neví, o čem mluví.

William Thomson lord Kelvin

Celá fyzika je hotova. Zbývá vyřešit jen dva drobné problémy: konstantní rychlost šíření světla a odchylky od teorie záření černého tělesa.

Gustav Robert Kirchhoff (1887)

Prvořadá teorie předpovídá. Druhořadá teorie zakazuje a teorie třetího řádu dodatečně objasňuje jevy.

A. I. Kitajgorodskij rusky fyzik

Jestli je vesmír odpověď, co je potom otázka?

Leon Lederman nositel Nobelovy ceny za fyziku

Vývoj kosmu lze srovnat s ohňostrojem, který jsme zastihli v okamžiku, kdy už končí, několik žhavých uhlíků, popel a dým. Stojíme na chladnoucím popelu, vidíme pomalu vyhasínající Slunce a snažíme se oživit minulé velkolepé počátky světů.

Georges Lemaitre

Dospěl-li jsem tak daleko, tedy jen dík tomu, že jsem stál na ramennou obrů.

Isaac Newton

Hypotheses non fingo (domněnky nevymýšlím).

Isaac Newton

Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky…

Isaac Newton

Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc.

Hermann Julius Oberth

V hlubokém smyslu, který žádné laciné zesměšňování nemůže setřít, jsme my vědci znali ten hřích.

Oppenheimer

Člověk by neměl spojovat, co Bůh rozloučil.

Wolfgang Pauli

Princip energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne měla být jeho všeobecná platnost zpochybněna, což v atomové fyzice není vyloučené, pak by se problém perpetua mobile stal náhle aktuálním. V tom případě není jeho nesmyslnost vůbec absolutní.

Max Planck

Obecná relativita v sobě obsahuje zárodek své vlastní zkázy.

Denis Sciama

Hledat úspěch ve vynalézání je tvrdá obtížná práce, která málokoho přivede k cíli, ale mnoho lidí už zničila.

Werner von Siemens

Nejde o to, jít hlavou proti zdi, nýbrž o to, najít očima dveře.

Werner von Siemens

Jediné, co vím, je že nevím nic.

Sokrates

Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

John Archibald Wheeler

Historie vesmíru je nekonečně zajímavější než historie studia vesmíru.

Jakov Zeldovič

Pošlete mi citát

Uvítám, když mi zašlete chybějící slavné vědecké výroky k doplnění.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš