Rydbergovy atomové jednotky

Rydbergovy atomové jednotky (ARU) jsou definované na základě vztahu h = 2me = e2/2 = 1 (4πε0 = 1), kde

me - hmotnost elektronu

e - náboj elektronu

Převodní tabulka Rydbergových atomových jednotek (ARU)
VeličinaARUSIPoznámka
délka 1 = a0 5,291 772 5.10-11 m ≈ 0,5 Å
hmotnost 1 1,821 877 9.10-30 kg   
čas 1 4,837 768 7.10-17 s ≈ 1/20 fs
frekvence 1 2,067 068 7.1016 Hz  
rychlost 1 1,093 845 7.106 m/s  
moment 1 1,992 853 4.10-24 kg.m/s  
síla 1 4,119 364 7.10-8 N  
výkon 1 45,059 949 mW  
energie 1 = ERyd 2,179 874 1.10-18 J ≈ 13,6 eV
náboj 1 = e/√2 1,132 910 5.10-19 C   
hustota náboje 1 7,645 257 1.1011 C/m3  
proud 1 2,341 803 7 mA  
proudová hustota 1 8,362 731 6.1017 A/m2  
el. pole 1 3,636 090 3.1011 V/m  
potenciál 1 19,241 363 V  
polarizace 1 40,456 961 C/m2  
vodivost 1 2,299 924 1.106 S/m  
odpor 1 8,216 471 2 kΩ  
elektrická kapacita 1 5,887 891.10-21 F  
magnetický indukční tok 1 9,308 526 2.10-16 Wb  
magnetická indukce 1 3,324 134 6.105 T  
intenzita magnetického pole 1 4,425  367 3.107 A/m  
indukčnost 1 3,974 938 7.10-13 H  

ARU

Rydbergovy atomové jednotky (ARU = Atomic Rydberg Units).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš