CGS systém

Metrické systémy

Snahou vědců bylo zjednodušit svá měření, výpočty a komunikaci mezi svými kolegy po celém světě. Existovaly dva základní směry, jaký systém zavést: vědci pracující v laboratořích užívali "malé" jednotky (centimetry, gramy); vědci pracující "venku" naopak potřebovali větší míry (metry, kilogramy). Od těchto základních jednotek pak byly odvozeny jednotky pro ostatní veličiny (např. síla, tlak, práce, výkon apod.). Vznikly tak dva metrické systémy CGS (centrimetr, gram, sekunda) a MKS (metr, kilogram, sekunda).

CGS systém

CGS systém byl formálně zaveden Britskou asociací pokroku ve vědě (British Association for the Advancement of Science) v roce 1874. Systém si rychle našel oblibu mezi vědci a užíval se mnoho let. Postupně ale začal převládat MKS systém.

Tabulka uvádí některé jednotky CGS systému:
CGS jednotka Veličina Jednotka SI
barye (ba)tlak0,1 pascal (Pa)
biot (Bi)elektrický proud10 ampér (A)
calorie (cal)práce, tepelná energie4,1868 joule (J)
darcypermeabilita0,98692 . 10-12 čtverečný metr (m2)
debye (D)elektrický dipólový moment3,33564 . 10-30 coulomb metr (C.m)
dyne (dyn)síla10-5 newton (N)
emumagnetický dipólový moment0,001 ampér čtv. metr (A.m2)
ergpráce, energie10-7 joule (J)
franklin (Fr)elektrický náboj3,3356 . 10-10 coulomb (C)
galileo (Gal)zrychlení0,01 metr za sekundu na druhou (m.s-2)
gauss (G)magnetická indukce10-4 tesla (T)
gilbert (Gi)elektromagnetické napětí0,795 775 volt (V)
kayser (K)vlnové číslo100 (m-1)
lambert (Lb)jas3183,099 kandela na metr čtverečný (cd.m-2)
langleyprostup tepla41,84 kilojouly na čtv. metr (kJ.m-2)
line (li)magnetický indukční tok10-8 weber (Wb)
maxwell (Mx)magnetický indukční tok10-8 weber (Wb)
oersted (Oe)intenzita magnetického pole79,577 472 ampér na metr (A.m-1)
phot (ph)osvětlení104 lux (lx)
poise (P)dynamická viskozita0,1 pascal sekunda (Pa.s)
stilb (sb)jas104 kandela na metr čtverečný (cd.m-2)
stokes (St)kinematická viskozita10-4 metr čtv. za sekundu (m2.s-1)
unit pole (ang.)magnetický indukční tok1,256 637 . 10-7 weber (Wb)

Gaussova soustava

Gaussova soustava je součástí CGS systému.

MKS systém

MKS systém byl zaveden v roce 1889 organizací BIPM (Bureau of Weights and Measures). Ve 20. století se začal tento systém užívat více než starší CGS systém. MKS systém je založen na používání metru, kilogramu a sekundy.

FPS systém

Systém FPS byl používám především v USA a ve Velké Británii.

Jednotky SI

Systémy (CGS a MKS) nahradil v roce 1960 systém jednotek SI.

Měrné systémy

Vedle nyní platného systému SI byly používány také další systémy. Jedním z nich byl metrický CGS systém.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš