Napětí

Převodní tabulka napětí

Převodní tabulky veličiny elektromagnetické napětí
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
volt V 1 Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává výkon 1 wattu. Volt je hlavní jednotkou pro elektrický potenciál, elektrické napětí a elektromotorické napětí. Je to odvozená jednotka SI (m2.kg.s-3.A-1).
Italský fyzik Count Alessandro Giuseppe Anastasio Volta (1745-1827).
mezinárodní voltV int.1,00034 
statvoltsV299,7925Statvolt je jednotkou CGSE soustavy.
abvoltaV0,00000001Předpona ab znamená, že jednotka patří do CGS systému jednotek. Některé prameny uvádí hodnotu 0,0000001.
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 299,79 u jednotky elektromagnetického napětí statvolt znamená, že 1 statvolt = 299,79 volt.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš