Jas

Převodní tabulka jasu

Převodní tabulky jednotek veličiny jas:
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
kandela na m2 cd m-2 1 Odvozená jednotka SI.
nitnt1 
stilbsb10 000 
skot 31,830 988 62Jednotka byla za 2. sv. války používána v Německu pro měření úrovně osvětlení při zatemnění (slovo pochází z řeckého skotos = temnota)
apostilb (blondel)asb0,318 309 886 2V roce 1942 pojmenovaná na počest francouzského fyzika Blondela (André Eugene Blondel, 1863-1938). 1/π kandela/m².
lambertLa3183,098 862Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777)
foot.lambertft-L3,38Některé prameny uvádí hodnotu 3,426259. Uvádějí se také zkratky fL, fl nebo ftL.
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 10 000 u jednotky jasu stilb znamená, že 1 stilb = 10 000 cd.m².

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš