Slovenské jednotky

Staré slovenské jednotky

Nejstarší jednotky neměly přesně matematicky určenou velikost. Jejich rozměry se většinou odvozovaly od rozměrů lidského těla nebo měřeného objektu. Velikost jednotek se také lišila kraj od kraje a to až do 14. století, kdy pro měření královské půdy začaly platit tzv. královské míry.

V roce 1405 vydal král Zikmund dekret, který sjednocoval míry a váhy používané na zemí Uherska podle tzv. budínských měr. Dekret ale neuváděl konkrétní určení velikosti měr. Dalším (neúspěšným) pokusem sjednotit míry a váhy byl zákon Ladislava II. Jagelonského z roku 1504 o povinném používání zákonných měr při obchodování. Ke sjednocení nepřispěly ani snahy habsburků o zavedení rakouského měrného systému na území celé monarchie (např. roku 1551 Ferdinand I. zvětšil mericu a uherský sněm to vzápětí zamítl).

V roce 1807 uherský sněm s konečnou platností rozhodl o sjednocení měrných jednotek na základě bratislavských měr. Obsah merice byl přesně určený na 64 holieb (54,297 6 litru). Následně roku 1848 byl obsah holby stanoven na 45,599 5 vídeňského kubického palce. Od takto upravené jednotky se vypočetl obsah dalších dutých měr.

V roce 1858 byly na celém území monarchie uzákoněny dolnorakouské míry. S platností od 1. ledna 1876 bylo následně uzákoněno používání metrické soustavy.

Délka

V dávné minulosti se pro určení vzdálenosti používaly měrné jednotky, které neměly přesně matematicky určenou velikost. Známé jsou přibližně určené jednotky používané na území Uherska ještě ve 13. století, např. hod kameňom (45 m), hod kyjakom (30 m), hod sekerou (60-70 m).

Slovenské (uherské) délkové míry platné od 15. století:

Slovenské (uherské) délkové míry platné do 1. čtvrtiny 18. století (platné od roku 1311 - listina bratislavské kapituly) - převod na metr:

Slovenské (uherské) délkové jednotky platné v 1. polovině 19. století - převod na metr:

Další informace:

Plošný obsah

Staré slovenské (uherské) míry platné v 15. století:

Staré slovenské (uherské) plošné míry platné do 1. čtvrtiny 18. století:

Slovenské (uherské) plošné míry v 1. polovině 19. století:

Další plošné jednotky.

Objem

Staré slovenské (uherské) jednotky objemu platné do 1. čtvrtiny 18. století:

Bratislavská pinta

Bratislavská pinta z roku 1592 (Mestské múzeum Bratislava)

Staré slovenské (uherské) jednotky objemu (duté míry) platné v 1. polovině 19. století:

Další jednotky objemu.

Hmotnost

Staré slovenské (uherské) jednotky hmotnosti platné do 1. čtvrtiny 18. století - převod na kilogram:

Staré slovenské (uherské) jednotky hmotnosti platné v 1. polovině 19. století - převod na kilogram:

Další staré slovenské jednotky hmotnosti:

Další jednotky hmotnosti.

Zdroj: [18], Niektoré staré miery (J. Meliš)

Vídeňský systém jednotek

Vedle nyní platného systému SI byly používány také další systémy.

Také na území Slovenska se dříve používalo několik systémů měrných jednotek.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš