Gaussova soustava

CGS systém

CGS systém byl formálně zaveden Britskou asociací pokroku ve vědě (British Association for the Advancement of Science) v roce 1874. CGS systém si rychle našel oblibu mezi vědci a užíval se mnoho let.

Soustavy CGS systému

Pro měření elektrických a magnetických veličin byly v CGS systému vytvořeny tři soustavy:

Gaussova soustava

Gaussova soustava patří mezi CGS soustavy. Gaussova soustava je složená z CGSE a CGSM soustavy. Elektrické veličiny se měří v CGSE soustavě a magnetické veličiny v CGSM soustavě.

Ve vztazích, kde jsou uvedeny veličiny obou typů, jsou použity převodní konstanty typu c, c2, c-1 a c-2 (c je rychlost světla ve vakuu).

Zdroj: [17]

Měrné systémy

Vedle nyní platného systému SI byly používány i další systémy. Jedním z nich byla Gaussova soustava.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš