Magnetická indukce

Převodní tabulka magnetické indukce

Převodní tabulky veličiny magnetická indukce
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
tesla T 1 Odvozená jednotka SI (kg.s-2.A-1). Nicola Tesla (1856 - 1943).
gaussG0,0001Karl Friedrich Gauss
gamagama0,000000001Používáno např. v geofyzice.
abteslaaT0,0001Předpona ab znamená, že jednotka patří do CGS systému jednotek.
Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 0,0001 u jednotky magnetické indukce gauss znamená, že 1 gauss = 0,0001 tesla.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš