FPS systém jednotek

Foot-pound-second
Foot-pound-second (fps) systém jednotek je založen na jednotce foot (stopa) pro měření délky, pound pro měření hmotnosti a sekunda pro měření času. FPS systém má dvě varianty známé jako US verze a Imperiální verze. Ani jedna z obou verzí se nyní ve vědě nepoužívá. Platný je mezinárodní systém jednotek SI. Přesto jsou jednotky systému FPS používány veřejností především v USA.

Stopa, libra, sekunda

Foot (stopa)
Jedna stopa (1 ft) představuje délku 12 palců (inches). Palec (inch) byl původně definován jako délka 3 běžných zrn ječmene položených podél. Stopa (foot) byl také přibližně roven třem šířkám dlaně nebo 2/3 lokte (vzdálenost lokte a špičky prstů průměrného člověka). Nyní je stopa (foot) 0,3048 metru.
Pound (libra)
Jedna libra (1 lb) je síla vyvolávající zrychlení 32,174 stop na sekundu čtvereční na definované těleso. Zrychlení 32,174 ft/sec2 je přibližná hodnota zemského gravitačního zrychlení na 45. stupni severní šířky.
Second (sekunda)
Jedna sekunda (1 s) je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cézia 133.
Tabulka uvádí některé jednotky FPS systému:
VeličinaJednotka fpsSI ekvivalent
Délkainch [in]0,0254 [m]
foot [ft] (1 ft = 12 in)0,3048 [m]
yard [yd] (1 yd = 3 ft = 36 in)0,9144 [m]
mile [mi] (1 mi = 5280 ft)1609,344 [m]
Plocha square foot [sq ft] (1 sq ft = 144 sq in; 1 sq yd = 9 sq ft) 0,092 903 04 [m²]
Objem cubic foot [cu ft] (1 cu ft = 1728 cu in; 1 cu yd = 27 cu ft)  0,028 316 846 592 [m³]
fluid ounce [fl oz]0,000 028 413 062 5 [m³]
pint [pt] (1 quart = 2 pt)0,000 568 261 25 [m³]
gallon [gal] (1 gal = 4 quarts = 8 pt)0,004 546 09 [m³]
Hmotnostounce [oz]0,028 349 523 125 [kg]
pound [lb] (1 lb = 16 oz)0,453 592 37 [kg]
ton (1 ton = 2240 lb)1016,046 908 8 [kg]
Tlakpound-force per square inch [psi]6894,76 [Pa]
PráceBritish thermal unit [Btu]1054,35 [J]
Výkonhorsepower [hp]745,7 [W]

Měrné systémy

Vedle nyní platného systému SI byly používány také další systémy. FPS systém byl používán především ve Velké Británii a USA.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš